Nieuws

Eerste ronde projectideeën 'Gewoon Bijzonder' levert veertig inzendingen op

09 oktober 2015

Donderdag 8 oktober was de deadline voor het indienen van projectideeën voor de eerste ronde van het ZonMw-programma Gewoon Bijzonder, Nationaal Programma Gehandicapten. Er zijn veertig projectideeën ingediend.

Het programma Gewoon Bijzonder heeft tot doel kennis te ontwikkelen, te bundelen en toe te passen op de thema’s gezondheid, gedrag en participatie, voor mensen met een verstandelijke beperking, meervoudige beperking of niet-aangeboren hersenletsel. Dit alles om er voor te zorgen dat mensen met een beperking met grotere zelfstandigheid en meer zeggenschap kunnen functioneren in de samenleving. Een tweede doel is om een duurzame kennisinfrastructuur op te bouwen in Nederland waarin zorg, onderzoek, onderwijs en beleid nauw met elkaar samenwerken.

Relevante netwerken

De huidige ronde is gericht op de opzet van relevante netwerken waarin wordt gewerkt aan vernieuwing en kwaliteit van zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking. Onder een relevant netwerk wordt een duurzaam samenwerkingsverband verstaan, waarin in elk geval één of meer onderzoeksgroepen participeren die actief zijn op het domein van het programma, organisaties voor zorg en welzijn, en organisaties voor/van mensen met een beperking of mantelzorgers.

In deze ronde kon een relevant netwerk een projectidee indienen voor een set van verschillende onderling samenhangende praktijkgerichte onderzoeken/projecten. Die moeten zich richten op de ontwikkeling van kennis en/of op toepassing van kennis die betrekking heeft op de kwaliteit van zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking en met een intensieve zorgvraag.

Voor deze subsidieronde is een budget van € 2.400.000,- beschikbaar. Per netwerk kan maximaal € 400.000,- aan financiering worden aangevraagd. Een ‘eigen bijdrage’ of ‘co-financiering’ van de samenwerkende partijen is een vereiste.

De aanvragers kunnen eind november een advies verwachten van de programmacommissie. Bij een positief advies heeft men tot 5 april de tijd om een definitieve uitgewerkte subsidieaanvraag in te dienen. Eind juni 2016 zal bekend zijn welke netwerken ook daadwerkelijk subsidie toegekend krijgen.

Meer informatie: Programma Gewoon Bijzonder

Foto van Johan van Ruijven
Wil je meer weten?
Neem contact op met Johan van Ruijven