Nieuws

Zestien projectideeën Gewoon Bijzonder krijgen positief advies

16 december 2015

Van de 38 ingediende projectideeën in de eerste ronde van het Nationaal Programma Gehandicapten ‘Gewoon Bijzonder’ hebben zestien indieners een positief advies gekregen. In de eerste ronde gaat het om het opzetten van relevante netwerken waarin praktijkgericht onderzoek plaatsvindt naar de kwaliteit van zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking met een intensieve zorgvraag.

De indieners krijgen tot 5 april 2016 de tijd om hun projectidee verder uit te werken tot een volledige subsidieaanvraag. Om hen handvatten te geven die betrekking hebben op de belangrijke speerpunten uit het programma, houdt ZonMw op dinsdag 2 februari 2016 een bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst kunnen projectleiders meer ideeën opdoen over participatie, de Minimale Dataset en de opbouw van een kennisinfrastructuur, in het bijzonder de rol van het Kennisplein.

Na 5 april beoordelen externe deskundigen de definitieve subsidieaanvragen. Onder hen een panel van ervaringsdeskundigen dat de aanvragen beoordeelt, waarbij voornamelijk wordt gelet op de relevantie van het project voor de doelgroep en de betrokkenheid van de doelgroep in het project. Eind juni kunnen de aanvragers de uitslag van deze ronde verwachten.

Wat is 'Gewoon Bijzonder'?

Het programma Gewoon Bijzonder heeft tot doel kennis te ontwikkelen, te bundelen en toe te passen op de thema’s gezondheid, gedrag en participatie, voor mensen met een verstandelijke beperking, meervoudige beperking of niet-aangeboren hersenletsel. Dit moet ervoor zorgen dat mensen met een beperking in een grotere zelfstandigheid en met meer zeggenschap kunnen functioneren in de samenleving. Een tweede doel is om een duurzame kennisinfrastructuur op te bouwen in Nederland waarin zorg, onderzoek, onderwijs en beleid samenkomen. Meer informatie: Programma Gewoon Bijzonder)

Foto van Johan van Ruijven
Wil je meer weten?
Neem contact op met Johan van Ruijven