Nieuws

Feestelijke aftrap eerste zes projecten Gewoon Bijzonder

19 september 2016

De leiders van de eerste zes projecten binnen het Nationaal Gehandicapten Programma ‘Gewoon Bijzonder’ hebben op vrijdag 16 september op feestelijke wijze gezamenlijk de aftrap verricht van hun projecten. In de zes projectteams zijn enkele tientallen VGN-lidinstellingen vertegenwoordigd. Bij gastheer ZonMW verzorgden de projectleiders presentaties en er werd actief gedeeld op welke wijze per project kennis wordt vergaard en geborgd. 

De voorzitter van de programmacommissie Johanna Haanstra liet tijdens de opening van de bijeenkomst al weten dat zij de projectleiders wil blijven volgen en steunen. Het is de bedoeling dat de projectleiders voortaan twee keer per jaar bijeenkomen. De zes projecten worden in heel Nederland uitgevoerd. Wetenschappers, professionals in zorg en welzijn en onderwijs, (vertegenwoordigers van) mensen met een (verstandelijke) beperking, mantelzorgers en andere betrokkenen gaan samen aan de slag met één of meer kennisvragen.

Kennisprogramma

Haanstra legde de groep ook uit waarom de keuze is gemaakt voor een kennisprogramma in plaats van een onderzoeksprogramma. Bij de selectie van de projecten vormde de beschikbaarheid van een netwerk een belangrijk criterium, juist omdat dit voor het borgen van opgedane kennis zo van belang is. Onderzoeksresultaten als deze mogen nooit in een lade verdwijnen, maar moeten dankzij goede borging in een netwerk zo snel mogelijk gaan werken in de praktijk.

In zo’n netwerk dient een zogenoemde ‘duurzame kennisinfrastructuur’ te ontstaan,  waarbinnen de opgedane kennis voortdurend wordt aangepast en verbeterd, omdat de context steeds verandert (“De enige constante is de verandering”).  

Pitchen

Daarna verzorgden de projectleiders ieder een pitch bij een poster die hun onderzoek samenvat (zie foto's). De bijeenkomst werd afgerond met een plenair vraaggesprek en discussie, waarbij drie aspecten van aan de orde kwamen die in elk onderzoek zijn uitgewerkt: toepassing van een Minimale Data Set (MDS), methodieken voor kennisdeling en participatie van de doelgroep. Elke projectleider lichtte toe hoe deze aspecten zijn uitgewerkt in hun onderzoeksvoorstellen.

Eenduidig

Binnen de projecten komt een veelheid van vragen over gezondheid, gedrag en participatie aan bod. De vragen richten zich op mensen met een licht verstandelijke beperking, een meervoudige beperking en met niet-aangeboren hersenletsel. De MDS was een criterium om voor honorering van een onderzoek binnen Gewoon Bijzonder in aanmerking te komen. Het is een set van instrumenten of vragen bij het verzamelen van gegevens van mensen met verstandelijke beperkingen. De basis richt zich op vragenlijsten over persoonlijke factoren, persoonlijke ontwikkeling en welbevinden. De projectleiders legden uit hoe zij deze methodiek toepassen en zorgen dat deze niet  als een last, maar een lust wordt ervaren.

Dagvoorzitter Hilair Balsters benadrukte dat het Kennisplein Gehandicaptensector alle onderzoekers ondersteunt bij het delen van kennis. Op de site wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan alle zes projecten. Op het Kennisplein is ook een filmpje te zien dat toont hoe gericht onderzoek de praktijk van een begeleider kan ondersteunen.

Het programma Gewoon Bijzonder heeft tot doel kennis te ontwikkelen, te bundelen en toe te passen op de thema’s gezondheid, gedrag en participatie, voor mensen met een verstandelijke beperking, meervoudige beperking of niet-aangeboren hersenletsel. Dit moet ervoor zorgen dat mensen met een beperking in een grotere zelfstandigheid en met meer zeggenschap kunnen functioneren in de samenleving. Een tweede doel is om een duurzame kennisinfrastructuur op te bouwen in Nederland waarin zorg, onderzoek, onderwijs en beleid samenkomen. Meer informatie: Programma Gewoon Bijzonder)

Foto van Johan van Ruijven
Wil je meer weten?
Neem contact op met Johan van Ruijven