Nieuws

Digitaal museum en Canon Gehandicaptenzorg feestelijk gelanceerd

11 oktober 2012

Op 10 oktober, in de maand van de geschiedenis, heeft de ’s Heeren Loo Zorggroep de deuren naar het verleden  geopend met de lancering van een heus digitaal museum. Tegelijkertijd met de opening van het digitale museum is ook de Canon Gehandicaptenzorg officieel gelanceerd. In 25 vensters schetst de canon de ontwikkelingen in de zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking sinds 1800.

Op www.museum-sheerenloo.nl kan de bezoeker zich terug in de tijd wanen: ruim 120 jaar geschiedenis van ’s Heeren Loo in de gehandicaptensector. In het digitale museum toont 's Heerenloo de geschiedenis via 15 virtuele kamers in tekst, beeld en geluid. Deze kamers symboliseren de levenslijn van ’s Heeren Loo. Van intake tot wonen, van onderwijs tot zingeving en van behandelaars tot werk & dagbesteding: in iedere kamer die de bezoeker virtueel betreedt, leest en ervaart hij de verschillen tussen vroeger en nu. In het museum is ook de Canon Gehandicaptenzorg opgenomen.  

Geschiedenis van grote waarde
’s Heeren Loo vindt het belangrijk geschiedenis vast te leggen. 'Het bepaalt hoe we nu in ons werk staan, maar ook vooral hoe we naar onze toekomst kijken. We kunnen veel leren van toen, door goede zaken te behouden maar ook vooral te kijken hoe we cliënten meer kunnen laten participeren in onze samenleving. Dat wat vroeger niet het geval was. En elke dag schrijven we weer geschiedenis. Dat moeten we koesteren en leggen we dan ook graag vast', aldus Paul de la Chambre, voorzitter van de Raad van Bestuur.

'Canon is een schatkamer'
De VGN is net als 's Heerenloo maatschappelijk aandeelhouder van de Canon Gehandicaptenzorg en hoopt dat de canon veel bezoekers een kijkje biedt in de geschiedenis van de gehandicaptenzorg. In het bijzonder leerlingen in het beroeps- en hoger onderwijs. De eerste bezoekersaantallen - voor de canon officieel online is gegaan - zijn veelbelovend. Dat vertelde Maarten van der Linde, lector aan de Hogeschool Utrecht, tijdens de feestelijke bijeenkomst waarop zowel de canon als het digitale museum van ’s Heeren Loo officieel in gebruik werden genomen. Samen met Teun Post nam hij het initiatief tot het oprichten van deze canon. Van der Linde: ‘De canon is een schatkamer, rijker dan een boek. We ontsluiten heel veel beeld en kunnen er hele boeken en artikelen in pdf aan toevoegen. We kunnen hem direct gebruiken in de SPH-opleiding aan de hogeschool.’ 

Bent u nieuwsgierig naar de inhoud van de canon? Neem dan een kijkje op www.canongehandicaptenzorg.nl.

 

 

 

Maartje
Wil je meer weten?
Neem contact op met Maartje van der Rijt

Deze pagina is een onderdeel van: