Nieuws

Digitaal samenwerken in de medicatieketen

medicatie

Complete en goede elektronische overdracht van medicatiegegevens is belangrijk. Dit kan menselijk leed door onnodige medicatiefouten en ziekenhuisopnamen voorkomen. Daarnaast vervangt digitale uitwisseling tijdrovende administratieve werkzaamheden. Dat geeft medewerkers de ruimte om te doen waar zij zo goed in zijn: goede zorg verlenen.

Een zorgverlener weet niet altijd welke medicijnen een cliënt gebruikt, bijvoorbeeld nadat hij of zij terugkomt uit het ziekenhuis. Of wanneer een clënt buiten de openingstijden van de eigen huisarts hulp nodig heeft van een andere arts. De cliëntinformatie over bijvoorbeeld medicatie, bloedwaarden en overgevoeligheden ligt opgeslagen in verschillende systemen: bij zijn huisarts, apotheker, de AVG, tandarts of psychiater. Het gebrek aan actuele en volledige gegevens veroorzaakt risico’s. Voor kwetsbare cliënten is dit risico vaak nog groter. Het hindert veilige zorg. Daarnaast kost het gebrek aan overzicht onnodig veel tijd en energie om gegevens te achterhalen.

Elektronische overdracht van medicatiegegevens

Het programma Medicatieoverdracht werkt aan goede, complete elektronische overdracht van medicatiegegevens. Voor een actueel en compleet medicatie-overzicht voor iedere zorgverlener en iedere cliënt. In de ‘Richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ is een basisset medicatiegegevens afgesproken. Deze basisgegevens moeten beschikbaar zijn voor iedere zorgverlener die voorschrijft, ter hand stelt of toedient. Drie informatiestandaarden maken de registratie en uitwisseling van deze basisset mogelijk. Dat zijn de informatiestandaarden Medicatieproces, Lab2zorg en CiO (Contra-indicaties en overgevoeligheden). Het zorgbreed implementeren van de richtlijn en de bijbehorende informatiestandaarden gebeurt binnen het programma Medicatieoverdracht. Deze implementatie is complex omdat veel verschillende zorg- en ICT-organisaties een rol spelen. Nieuwe afspraken en procedures maken netwerk- en ketenzorg mogelijk; de in softwarepakketten opgenomen informatiestandaarden maken digitale gegevensuitwisseling mogelijk.

De rol van VGN 

Met het programmabureau ‘Samen voor medicatieoverdracht’ werken we aan (de voorbereiding voor) de implementatie van de herziene richtlijn. We informeren en ondersteunen leden bij de implementatie binnen de organisaties. De herziene richtlijn heeft impact op de dagelijkse praktijk van medicatieverstrekkers, medicatievoorschrijvers, medicatietoedieners en cliënten. In dit programma acteert de VGN ook namens de Nederlandse Vereniging voor Artsen Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG), de Nederlandse Vereniging van Apothekers voor Verstandelijk Gehandicapten (NVApVG) en de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW). Ook werkt VGN actief samen met de beroepsvereniging voor Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN).  

Meer informatie over het landelijke Programma Medicatieoverdracht vind je op https://www.samenvoormedicatieoverdracht.nl/ of meld je aan voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte!

Wil je graag door VGN op de hoogte worden gehouden over ontwikkelen, of inhoudelijk meepraten? Meld je dan via onderstaand formulier aan en ontvang nieuwsberichten en uitnodigingen voor bijvoorbeeld expertsessies.  Heb je vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met: Mara Spit (beleidsadviseur, mspit@vgn.nl) of Denise van Kampen (projectleider, dvankampen@vgn.nl). 

Hoe wilt u betrokken zijn bij het thema? (u kunt ook beide antwoorden aanvinken)
Ik geef de VGN toestemming om mijn gegevens op te slaan en te gebruiken om nieuwsberichten en uitnodigingen te versturen over medicatieoverdracht.
2 + 0 =
Geef het antwoord op de som

Deze pagina is een onderdeel van: