Nieuws

Overzicht Overdracht medicatiegegevens in de keten

In 2020 is de richtlijn “Overdracht medicatiegegevens in de keten” herzien en opgenomen in het Register van Zorginstituut Nederland. De belangrijkste verandering is de volledige digitalisering van het medicatieproces. Daarnaast worden er de komende jaren drie informatiestandaarden voor medicatieoverdracht door alle sectoren in de zorg geïmplementeerd. De VGN neemt namens de sector gehandicaptenzorg deel aan het landelijk Programma Medicatieoverdracht. In dit artikel geven we een overzicht.

Samen voor Medicatieoverdracht

(Laatste update 14-12-2021)

Kickstart  

Voordat de informatiestandaarden breed uitgerold worden in de praktijk, worden ze uitgebreid getoetst. In de ‘Kickstart’ wordt in een beperkte setting aangetoond dat de informatiestandaard Medicatieproces 9 in samenhang met de richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ werkt in de praktijk.  
Lees meer over de Kickstart Medicatieoverdracht in de keten en over de het vrijmaken van de financiering voor de Kickstart

Interesse in deelname aan de Kickstart? 

  • Het concept beleidskader, het proces van aanmelding en voorgenomen ondersteuning vanuit het programma Medicatieoverdracht zijn toegelicht in een informatiebijeenkomst begin september jl. Bekijk de presentatie en toelichting op samenvoormedicatieoverdracht.nl.
  • Neem deel aan de informatiebijeenkomst Kickstart voor zorgaanbieders eind januari '22; zie website Samen voor Medicatieoverdracht
  • Meld u via e-mail bij het landelijke programma Medicatieoverdracht 
  • Maak uw interesse graag kenbaar bij Mara Spit-Verdonschot 
     

Wat staat de gehandicaptenzorg te wachten  

Voor zorgorganisaties in de gehandicaptenzorg betekent de herziene richtlijn dat veranderingen in de werkprocessen rondom medicatieoverdracht in de keten zullen plaatsvinden. De belangrijkste veranderingen zijn de volledige digitalisering van het medicatieproces (o.a. digitaal medicatiegegevens uitwisselen en medicatie digitaal voorschrijven). Lees meer informatie over: 

Onderzoek  

De VGN heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de manier waarop in de huidige situatie wordt gewerkt binnen de gehandicaptenzorg. Denk hierbij aan de verschillende applicaties die worden gebruikt, welke verschillende cliëntsituaties bestaan en welke stappen belangrijk zijn om de digitalisering te kunnen inzetten. De samenvatting van het onderzoeksrapport vindt u onderaan deze pagina. 
Lees over de voorbereiding op dit onderzoek op www.vgn.nl/nieuws/oproep-aan-vgn-leden-ict-landschap-en-voorbereiding-medicatieproces-9x  
 

Waarom digitaliseren  

Complete en goede elektronische overdracht van medicatiegegevens is belangrijk. Dit kan menselijk leed door onnodige medicatiefouten en ziekenhuisopnamen voorkomen. Daarnaast vervangt digitale uitwisseling tijdrovende administratieve werkzaamheden. Dat geeft medewerkers de ruimte om te doen waar zij zo goed in zijn: goede zorg verlenen. 
Lees meer over het ‘waarom’ van het Digitaal samenwerken in de medicatieketen op www.vgn.nl/nieuws/digitaal-samenwerken-de-medicatieketen  
 

Rol van de VGN  

De VGN neemt namens de sector gehandicaptenzorg deel aan het landelijk Programma Medicatieoverdracht. Met het programmabureau ‘Samen voor medicatieoverdracht’ werken we aan (de voorbereiding op) de implementatie van de herziene richtlijn. De herziene richtlijn heeft impact op de dagelijkse praktijk van medicatieverstrekkers, medicatievoorschrijvers, medicatietoedieners en cliënten. Er worden belangrijke randvoorwaarden voorbereid, zoals afspraken rond toestemming en privacy gemaakt, ook voor kwetsbare patiënten en cliënten die ter zake wilsonbekwaam zijn, landelijke formats voor sectorale implementatieplannen ontwikkeld, samenwerkingsregio’s in kaart gebracht en samenwerking met softwareleveranciers opgezet.  

In dit programma acteert de VGN ook namens de Nederlandse Vereniging voor Artsen Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG), de Nederlandse Vereniging van Apothekers voor Verstandelijk Gehandicapten (NVApVG) en de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW). Ook werkt VGN actief samen met de beroepsvereniging voor Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN).   

Betrokken collega’s   
Yvonne Beckers, Projectleider 
Mara Spit-Verdonschot, Beleidsadviseur
Han Huizinga, Senior beleidsadviseur
Stefan Clement, Informatiemedewerker
 

Oproep: blijf op de hoogte en denk mee  

Naast op de hoogte blijven door middel van de berichten op onze website, kunt u zich aanmelden om op de hoogte gehouden te worden via mailings en/of actief mee te praten over/werken aan medicatieoverdracht in de keten (adviesgroep). Zo kunt u al vroegtijdig informatie meekrijgen die voor uw organisatie van belang is, en input leveren bij de ontwikkeling van bijvoorbeeld bouwstenen en werkprocessen.   

Leden van de adviesgroep worden met enige regelmaat (en niet vaker dan één keer per maand), gevraagd om tekstueel te reageren op inhoudelijke vraagstukken of deel te nemen aan een expertsessie. Uiteraard kunt u bij elke vraag bekijken of u in de gelegenheid bent om te reageren of deel te nemen.  

Wilt u op de hoogte gehouden worden of lid worden van de adviesgroep? Meld u aan via onderstaand inschrijfformulier.  

Hoe wilt u betrokken zijn bij het thema? (u kunt ook beide antwoorden aanvinken)
Ik geef de VGN toestemming om mijn gegevens op te slaan en te gebruiken om nieuwsberichten en uitnodigingen te versturen over medicatieoverdracht.

Deze pagina is een onderdeel van: