Han Huizinga

Senior beleidsadviseur

Expertise

Expertise:
-Forensische zorg
-Gegevensuitwisseling Wlz, Wmo, JW en Zvw
-ICT in de zorg
-Informatievoorziening in de zorg
-Brancheinformatie
Han Huizinga