Artikelen door Han Huizinga

 1. Het programma Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ) heeft de start van het nieuwe decennium aangegrepen om zich te beraden op de koers voor de komende jaren. De nieuwe koers wordt beschreven in bijgevoegd document.

 2. Mensen met een verstandelijke beperking krijgen eerder ouderdomsverschijndselen dan mensen zonder verstandelijke beperking. Als vuistregel wordt aangehouden dat oudersdomsverschijnselen bij mensen met een verstandelijke beperking beginnen vanaf ongeveer 50 jarige leeftijd. In een recent verschenen publicatie geeft Marian Maaskant een overzicht van een aantal relevante feiten over deze groep.

  <a href="https://www.freepik.com/free-photos-vectors/people">People photo created by freepik - www.freepik.com</a>
 3. Voor zorgaanbieders en gemeenten die overwegen om taakgericht te gaan werken in het sociaal domein, is deze nieuwe handreiking opgesteld. De handreiking geeft een overzicht van de belangrijkste te maken keuzes in het opzetten van een taakgerichte werkwijze en geeft een eerste inzicht in de (praktische) consequenties van deze keuze voor de uitvoeringspraktijk inclusief succesfactoren en belangrijke valkuilen. In dit bericht leest u wat de meerwaarde van deze handreiking is en hoe het verdere ontwikkelpad van taakgericht werken eruitziet.

  schermafbeelding uitvoeringsvarianten
 4. Wanneer zich in de forensische zorg een crisis voordoet is het van belang dat de betrokken partijen van elkaar weten wat er van hun wordt verwacht en hoe zij daarover communiceren, met elkaar en met de buitenwacht. Zorgbranches en het Ministerie van Justitie en Veiligheid ontwikkelen daartoe een richtlijn voor adviseurs (crisis)communicatie binnen de forensische zorg. Om te borgen dat de richtlijn aansluit op de behoeften zijn we op zoek naar enthousiaste meedenkers.

 5. Op 12 juni is een raadpleging gestart voor het inventariseren van generieke normen voor het elektronisch uitwisselen van gegevens in de zorg. Denk daarbij aan identificatie, machtiging of autorisatie zorgverlener. Het is belangrijk dat het komen tot normen transparant plaatsvindt en dat de normen binnen de zorg breed gedragen zijn. De raadpleging loopt van 12 juni tot en met 17 juli 2020.

  gegevens uitwisselen
 6. De eerste leveranciers hebben hun producten voor veilig e-mailen laten certificeren. Dit betekent dat organisaties in de zorg vanaf vandaag veilig e-mailen in hun organisaties kunnen implementeren. Onderaan dit bericht kunt u het stappenplan ‘Veilig e-mailen regel je zo’ downloaden en lezen, aan de hand waarvan organisaties in de zorg veilig e-mailen kunnen implementeren.

  E-mail
 7. Minder administratieve lasten en betere kwaliteit van gegevens: dat is het doel van het digitaliseren van de plaatsingsbrief forensische zorg en de daarop volgende administratieve uitwisseling van gegevens. De afgelopen periode heeft DJI met een klein aantal zorgaanbieders voorbereidingen getroffen voor deze digitalisering. De rest van 2020 wordt gebruikt voor ketenbrede implementatie, en DJI nodigt alle gecontracteerde zorgaanbieders uit om hierbij betrokken te zijn.

  Ga naar de gevangenis