Nieuws

Overdracht medicatiegegevens in de keten: wat betekent dit voor organisaties

Digitale medicatieoverdracht

Vorig jaar is de richtlijn “Overdracht medicatiegegevens in de keten” herzien en opgenomen in het Register van Zorginstituut Nederland. In dit artikel geven we een overzicht van de activiteiten die de komende tijd plaatsvinden als voorbereiding van de gehandicaptenzorg op implementatie van de richtlijn.

Wat staat ons te wachten 

Voor zorgorganisaties in de gehandicaptenzorg betekent de herziene richtlijn dat veranderingen in de werkprocessen rondom medicatieoverdracht in de keten zullen plaatsvinden. De belangrijkste veranderingen zijn de volledige digitalisering van het medicatieproces. Straks zullen ziekenhuizen, apotheken, huisartsen, zorgorganisaties en andere zorgverleners regionaal samenwerken om medicatiegegevens digitaal uit te kunnen wisselen. Voor zorgorganisaties binnen de gehandicaptenzorg betekent dit dat voorschrijvers de medicatie digitaal voorschrijven. Voor elke cliënt is er straks een overzicht van medicatiegegevens dat altijd actueel is. Bij het toedienen van de medicatie, kunnen deze actuele gegevens worden ingezien en wordt de toediening elektronisch geregistreerd. In de samenwerking met zorgverleners buiten de organisatie zullen medicatiegegevens worden uitgewisseld via het LSP. Meer informatie over landelijke veranderingen vindt u hier

Wat doet de VGN / hoe bereiden we ons voor  

De VGN neemt namens de sector gehandicaptenzorg deel aan het landelijk Programma Medicatieoverdracht. Hier worden belangrijke randvoorwaarden voorbereid, zoals afspraken rond toestemming en privacy gemaakt, ook voor kwetsbare patiënten en cliënten die ter zake wilsonbekwaam zijn, landelijke formats voor sectorale implementatieplannen ontwikkeld, samenwerkingsregio’s in kaart gebracht en samenwerking met softwareleveranciers opgezet. Hierin werkt de VGN actief samen met de NVAVG, NVApVG, BPSW en V&VN. 

Ook heeft de VGN een onderzoek laten uitvoeren naar de manier waarop in de huidige situatie wordt gewerkt binnen de gehandicaptenzorg. Denk hierbij aan de verschillende applicaties die worden gebruikt, welke verschillende cliëntsituaties bestaan en welke stappen belangrijk zijn om de digitalisering te kunnen inzetten. De samenvatting van het onderzoeksrapport vindt u onderaan deze pagina.

Oproep: blijf op de hoogte en denk mee 

Naast op de hoogte blijven door middel van de berichten op onze website, kunt u zich aanmelden om op de hoogte gehouden te worden via mailings en/of  actief mee te praten over/werken aan medicatieoverdracht in de keten (adviesgroep). Zo kunt u al vroegtijdig informatie meekrijgen die voor uw organisatie van belang is, en input leveren bij de ontwikkeling van bijvoorbeeld bouwstenen en werkprocessen.  

Leden van de adviesgroep worden met enige regelmaat en niet vaker dan één keer per maand, gevraagd om tekstueel te reageren op inhoudelijke vraagstukken of deel te nemen aan een expertsessie. Uiteraard kunt u bij elke vraag bekijken of u in de gelegenheid bent om te reageren of deel te nemen. 

Wilt u op de hoogte gehouden worden of lid worden van de adviesgroep? Meld u aan via onderstaand inschrijfformulier. Bent u hiervoor niet de juiste persoon? Voel u vrij om dit bericht met collega's te delen middels de knop 'Delen’ bovenaan deze pagina.

Hoe wilt u betrokken zijn bij het thema? (u kunt ook beide antwoorden aanvinken)
Ik geef de VGN toestemming om mijn gegevens op te slaan en te gebruiken om nieuwsberichten en uitnodigingen te versturen over medicatieoverdracht.
14 + 0 =
Geef het antwoord op de som

Deze pagina is een onderdeel van: