Nieuws

Overdracht medicatiegegevens in de keten: wat betekent dit voor organisaties

30 april 2021

Vorig jaar is de richtlijn “Overdracht medicatiegegevens in de keten” herzien en opgenomen in het Register van Zorginstituut Nederland. In dit artikel geven we een overzicht van de activiteiten die de komende tijd plaatsvinden als voorbereiding van de gehandicaptenzorg op implementatie van de richtlijn.

Digitale medicatieoverdracht

Wat staat ons te wachten 

Voor zorgorganisaties in de gehandicaptenzorg betekent de herziene richtlijn dat veranderingen in de werkprocessen rondom medicatieoverdracht in de keten zullen plaatsvinden. De belangrijkste veranderingen zijn de volledige digitalisering van het medicatieproces.

Digitalisering medicatieproces

Straks zullen ziekenhuizen, apotheken, huisartsen, zorgorganisaties en andere zorgverleners regionaal samenwerken om medicatiegegevens digitaal uit te kunnen wisselen. Voor zorgorganisaties binnen de gehandicaptenzorg betekent dit dat voorschrijvers de medicatie digitaal voorschrijven. Voor elke cliënt is er straks een overzicht van medicatiegegevens dat altijd actueel is. Bij het toedienen van de medicatie, kunnen deze actuele gegevens worden ingezien en wordt de toediening elektronisch geregistreerd. In de samenwerking met zorgverleners buiten de organisatie zullen medicatiegegevens worden uitgewisseld via het LSP. Meer informatie over landelijke veranderingen vindt u hier

Wat doet de VGN / hoe bereiden we ons voor  

De VGN neemt namens de sector gehandicaptenzorg deel aan het landelijk Programma Medicatieoverdracht. Hier worden belangrijke randvoorwaarden voorbereid, zoals afspraken rond toestemming en privacy gemaakt, ook voor kwetsbare patiënten en cliënten die ter zake wilsonbekwaam zijn, landelijke formats voor sectorale implementatieplannen ontwikkeld, samenwerkingsregio’s in kaart gebracht en samenwerking met softwareleveranciers opgezet. Hierin werkt de VGN actief samen met de NVAVG, NVApVG, BPSW en V&VN.

Onderzoek Digitaal landschap 

Ook heeft de VGN een onderzoek laten uitvoeren naar de manier waarop in de huidige situatie wordt gewerkt binnen de gehandicaptenzorg. Denk hierbij aan de verschillende applicaties die worden gebruikt, welke verschillende cliëntsituaties bestaan en welke stappen belangrijk zijn om de digitalisering te kunnen inzetten. De samenvatting van het onderzoeksrapport vindt u onderaan deze pagina.

Deze pagina is een onderdeel van: