Nieuws

Een Intercultureel Fundament: goede basis om verder te bouwen

31 mei 2013

Tijdens de slotmanifestatie van het programma Een Intercultureel Fundament op donderdag 30 mei is de toolkit overhandigd die ActiZ en VGN de afgelopen twee jaar hebben ontwikkeld. De toolkit biedt zorgorganisaties in de langdurige zorg kennis, kunde en tools om goede cultuursensitieve zorg te leveren.

Harry Boschloo, directeur Integratie & Samenleving van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, nam de toolkit in ontvangst. Hij gaf aan dat het belangrijk is om oog te hebben voor de diversiteit in onze samenleving waar de zorg middenin staat. Boschloo riep zorgorganisaties op om met de toolkit aan de slag te gaan. "De ingrediënten zijn er, nu kunnen we gaan koken! Daarmee zijn de resultaten van het programma letterlijk een fundament om op verder te bouwen."

Kennis maken

De drukbezochte slotmanifestatie gaf de deelnemers de kans om kennis te maken met de verschillende thema's uit de toolkit, waaronder een e-learning module over diversiteit, het bereiken en informeren van migranten met behulp van de Mikado helpdesks over kraamzorg, ouderenzorg en gehandicaptenzorg. Maar ook een leermodule voor leidinggevenden over intercultureel zorgmanagement. 

Biedt veel kansen

Aad Koster, directeur ActiZ, tijdens de conferentie: "Veel zorgorganisaties zijn al volop bezig om hun organisatie cultuursensitief te maken. ActiZ wil graag dat alle leden hiermee aan de slag gaan. Want de realiteit is dat overal in Nederland mensen met een andere culture achtergrond wonen en werken. Zorgorganisaties die hier geen oog voor hebben, missen straks de boot." Alice Dallinga (projectleider EIF van VGN): "Diversiteit biedt zorgorganisaties enorm veel kansen. Want mensen met verschillende achtergronden brengen ook meerdere perspectieven in. Gezien alle veranderingen in de zorg en samenleving heb je met meer verschillende mensen ook meer oplossingen in huis."

Het programma Een Intercultureel Fundament (EIF) dat ActiZ en VGN hebben uitgevoerd, is mede mogelijk gemaakt met subsidie van het Europees Integratiefonds en de ministeries van VWS, SZW en OCW.