Nieuws

Kickstart Medicatieoverdracht in de keten

13 juli 2021

Vorig jaar is de richtlijn “Overdracht medicatiegegevens in de keten” herzien en opgenomen in het Register van Zorginstituut Nederland. Voor zorgorganisaties in de gehandicaptenzorg betekent dat veranderingen in de werkprocessen rondom medicatieoverdracht in de keten. De belangrijkste verandering is de volledige digitalisering van het medicatieproces. De VGN neemt namens de sector gehandicaptenzorg deel aan het landelijk Programma Medicatieoverdracht. Momenteel is het programma zich aan het voorbereiden op een Kickstart.

Samen voor Medicatieoverdracht

Aan het landelijk Programma Medicatieoverdracht werken diverse sectoren mee. Naast de gehandicaptenzorg zijn dat: de GGZ, huisartsenzorg, mondzorg, medisch specialistische zorg, openbare farmacie, publieke zorg, trombosezorg, VVT en de sector patiënt & cliënt. De komende jaren worden de richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ en de drie informatiestandaarden voor medicatieoverdracht -Medicatieproces, Labwaarden voor medicatie en Contra-indicaties en overgevoeligheden- door alle sectoren in de zorg geïmplementeerd. 

Testen voorafgaand aan brede uitrol 

Voordat de informatiestandaarden breed uitgerold worden in de praktijk, worden ze uitgebreid getoetst. In de ‘Kickstart’ wordt in een beperkte setting aangetoond dat de informatiestandaard Medicatieproces 9 in samenhang met de richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ werkt in de praktijk. 

In de Kickstart worden de registratiesystemen van zorgaanbieders aangepast, getoetst en in gebruik genomen door eerste gebruikers. De zorgaanbieders passen de werkprocessen aan volgens de richtlijn. De leerervaringen die tijdens de Kickstart worden opgedaan, worden gebruikt voor eventuele bijstelling van de informatiestandaard en een efficiënte brede implementatie. De Kickstart levert de meeste informatie op als organisaties uit zo veel mogelijk sectoren deelnemen. Dit zodat zo veel mogelijk verschillende praktijksituaties getoetst en hiervan geleerd kan worden.  

De beperkte setting bestaat uit twee regio’s waar softwareleveranciers, zorgaanbieders en patiënten de stappen 0 en 3 tot en met 6 uit het 10-stappenplan operationeel maken tot en met de eerste begeleide uitrol bij de betrokken zorgaanbieders. Het programma Medicatieoverdracht organiseert en begeleidt de Kickstart. De beoogde start van de Kickstart is begin 2022. 

Subsidieregeling 

Het ministerie van VWS bereidt een subsidieregeling voor de Kickstart voor. Daarin staan de voorwaarden voor de regionale samenwerkingsverbanden en de beoordelingscriteria vermeld. De vrijgave van het budget voor de Kickstart is onderdeel van de besluitvorming richting Prinsjesdag waarna de publicatie van het beleidskader naar verwachting kort na Prinsjesdag plaatsvindt. 

Nadat het ministerie van VWS de subsidieregeling via Dus-I heeft gepubliceerd, wordt door het programma Medicatieoverdracht een informatiebijeenkomst voor alle geïnteresseerden georganiseerd. Wil je op de hoogte gebracht worden over de publicatie en de informatiebijeenkomst? Meld je dan aan via e-mail bij het programma Medicatieoverdracht en ontvang een bericht als de subsidieregeling is gepubliceerd.  

Interesse 

Heeft uw organisatie interesse in deelname aan en/ of heeft u behoefte aan meer informatie over de Kickstart? Neem dan contact op met Mara Spit-Verdonschot.

Deze pagina is een onderdeel van: