Nieuws

Uitstel financiering Kickstart

05 oktober 2021

Bij het beschikbaar stellen van het concept beleidskader van de Kickstart (aug ’21) was de verwachting dat het budget voor de Kickstart met Prinsjesdag zou worden vrijgegeven. Dit bleek niet het geval.

Foto van medicijnen

Tijdens de presentatie van de begroting op Prinsjesdag bleek dat de financiering van de Kickstart niet was opgenomen in de begroting van VWS voor komend jaar, maar gekoppeld wordt aan de kabinetsformatie.

Oorzaak

Op hoofdlijn heeft dit te maken met de grote Corona-uitgaven en de grote uitgaven van het demissionaire kabinet op een aantal prangende maatschappelijke dossiers.

Sectoren in actie

Betrokken organisaties, waaronder de VGN, zijn verbaasd over het nog niet vrijgeven van de financiering voor de Kickstart Medicatieoverdracht en maken zich zorgen over de consequenties. Daarom zijn de 24 koepelorganisaties die betrokken zijn bij het programma Medicatieoverdracht direct in actie gekomen. Gezamenlijk is er een brandbrief geschreven aan de vaste Kamercommissie voor VWS. De belangrijkste vraag die daarin staat, is wanneer het budget wordt vrijgegeven zodat de Kickstart kan beginnen.

Lees de brief aan de vaste Kamercommissie voor VWS hier.

Vertrouwen in vrijgave financiering

Het programmateam ‘Samen voor medicatieoverdracht’ vertrouwt op een snelle vrijgave van de financiering. Dit  vertrouwen is gesteund door de Kamerbrief over de voortgang van het algemeen geneesmiddelenbeleid waarin voormalig minister Van Ark (Medische Zorg en Sport) op 12 februari 2021 schreef dat wordt begonnen met de Kickstart. Medicatieoverdracht wordt in deze brief als vlaggenschip benoemd.

Voortgang

Op 26 oktober wordt de programmabegroting van VWS behandeld in de Tweede Kamer. Ondertussen werkt de zorg hard door aan het mogelijk maken van digitale uitwisseling van medicatiegegevens tussen alle zorgverleners en met de patiënt.

 

Dit bericht is ook gepubliceerd op www.samenvoormedicatieoverdracht.nl/nieuws

Deze pagina is een onderdeel van: