Nieuws

Zorgpartijen verbaasd over ontbreken medicatieoverdracht in VWS-begroting

21 oktober 2021

De VGN en andere zorgpartijen zijn verbaasd over het ontbreken van de Kickstart Medicatieoverdracht in de VWS-begroting. Daarover informeerde wij u al begin oktober. Nu is opnieuw een brief verstuur aan de vaste Kamercommissie voor VWS, voorafgaand aan de begrotingsbehandeling in de Tweede Kamer. Negentien zorgkoepels vragen de Tweede Kamer de minister te verzoeken financiering vrij te maken zodat de Kickstart – zoals eerder is toegezegd – direct kan worden doorgezet.

Staand beleid

Diverse Tweede Kamerleden vroegen in een schriftelijke voorbereiding op de begrotingsbehandeling al aandacht voor het ontbreken van de Kickstart. Het programma Medicatieoverdracht wordt namelijk gezien als het vlaggenschip van elektronische gegevensuitwisseling. Het ontbreken van budget voor de Kickstart in 2022 is opmerkelijk, gezien het een lopend programma betreft om de gegevensuitwisseling in de zorg te bevorderen.
Minister Hugo de Jonge (VWS) gaf aan hij de Kickstart doorschuift “gezien de demissionaire status van het kabinet”. De zorgkoepels noemen dat een “opvallende uitspraak”. Zij geven aan dat de Kickstart Medicatieoverdracht staand beleid is, en op geen enkele wijze controversieel. “Het is omarmd door alle veldpartijen en het ministerie zelf”, aldus de zorgkoepels. Voorts wijzen de koepels erop  dat in diverse Kamerbrieven staat beschreven dat de Kickstart binnenkort van start gaat en het programma Medicatieoverdracht al een “lopend VWS-programma” is.

Onnodige medicatiefouten

Het programma Medicatieoverdracht draagt bij aan veilig medicatiegebruik, kwaliteit van zorg en transparantie. Het voorkomt onnodige medicatiefouten en daarmee 27.000 ziekenhuisopnamen per jaar, en bespaart dus zorgkosten. “Uitstel van de Kickstart stelt patiënten onnodig langer bloot aan mogelijke medicatiefouten”, aldus de zorgkoepels in hun brief. “Dat is niet uit te leggen aan patiënten(verenigingen), zorgverleners, leveranciers en bureaumedewerkers die zeer intensief en constructief in het programma Medicatieoverdracht samenwerken.”

Duidelijk verzoek

De VWS-begroting wordt op dinsdagmiddag 26 oktober behandeld in de Tweede Kamer. De Tweede Kamer is door de zorgkoepels gevraagd om de minister te verzoeken om financiering voor de kickstart vrij te maken, zodat de Kickstart zo spoedig mogelijk doorgang kan vinden.

Deze pagina is een onderdeel van: