Nieuws

Financiering Kickstart vrijgemaakt

14 december 2021

Voor wie eerder heeft meegelezen over de spanningen rondom de financiering voor de Kickstart Medicatieoverdracht, kunnen we nu goed nieuws melden: financiering voor de Kickstart van Medicatieoverdracht is vrijgemaakt.

Samen voor Medicatieoverdracht

Vrijgekomen financiering

Op 7 december jl. heeft de Tweede Kamer ingestemd met het amendement om in de begroting van het ministerie van VWS voor 2022 ruimte op te nemen voor de Kickstart van het programma Medicatieoverdracht. Dankzij het vrijkomen van deze financiering kan op korte termijn de Kickstart Medicatieoverdracht van start gaan. Naar verwachting wordt de subsidieregeling in januari gepubliceerd.

De Kickstart 

Voordat zorg-breed medicatiegegevens uitgewisseld kunnen worden, worden tijdens de Kickstart de informatiestandaard Medicatieproces en de richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ in beperkte setting getoetst in de praktijk. Hiermee wordt een brede en efficiënte implementatie voor het gehele zorgveld voorbereid.  

Het programma Medicatieoverdracht draagt bij aan veilig medicatiegebruik, kwaliteit van zorg en transparantie. Complete en goede elektronische overdracht van medicatiegegevens is belangrijk. Ze kan menselijk leed door onnodige medicatiefouten en ziekenhuisopnamen voorkomen. Daarnaast vervangt digitale uitwisseling tijdrovende administratieve werkzaamheden. Dat geeft zorgverleners de ruimte om te doen waar ze goed in zijn: cliënten en patiënten de beste zorg verlenen.  

Subsidieregeling 

Na publicatie van de subsidieregeling volgt op samenvoormedicatieoverdracht.nl een online toelichting op het plan van aanpak en het beleidskader van de Kickstart. Eind januari worden online informatiebijeenkomsten georganiseerd voor geïnteresseerden in de Kickstart. De bijeenkomsten per doelgroep vinden twee keer plaats in week 4. Beide bijeenkomsten hebben dezelfde inhoud en opgeven voor de bijeenkomsten is nu al mogelijk

Informatiebijeenkomst Kickstart voor zorgaanbieders 
Maandag 24 januari van 11.00 – 12.30 uur of 
Donderdag 27 januari van 16.00 – 17.30 uur 

Informatiebijeenkomst Kickstart voor ICT-leveranciers 
Dinsdag 25 januari van 16.00 – 17.30 uur of 
Donderdag 27 januari van 11.00 – 12.30 uur  

Mocht u nog vragen hebben over de informatiebijeenkomsten, mail deze dan naar medicatieoverdracht@nictiz.nl.  

Meer over medicatieoverdracht

Hier kunt u meer lezen over het Programma Medicatieoverdracht, de Kickstart en kunt u zich aanmelden om meer informatie te ontvangen en/of actief mee te denken over dit thema. 

Deze pagina is een onderdeel van: