Nieuws

Digitale gegevensuitwisseling wordt gefaseerd wettelijk verplicht

17 april 2019

Minister Bruins gaat digitale gegevensuitwisseling in de zorg gefaseerd wettelijk verplichten. Dit is de kern van de tweede brief gegevensuitwisseling in de zorg die minister Bruins heeft geschreven aan de Tweede Kamer. Deze verplichting geeft aan welke gegevensuitwisseling, welke bouwstenen en welke woordenboeken gebruikt moeten worden. In de eerste roadmap is voor onze sector benoemd de medicatie en de verpleegkundige overdracht.

Afbeelding die past bij het artikel over technologie voor inclusie.

Tijdspad

De concept roadmap wordt in mei in sessies besproken om te komen tot een definitieve roadmap. Daarbij wordt vooral gekeken naar realiseerbaarheid zowel in taal als techniek. Voor de zomer moet de definitieve roadmap bekend zijn. Zodra de uitwisseling van gegevens van deze eerste roadmap goed loopt kan de volgende uitwisseling van gegevens op de Roadmap worden geplaatst. Zo ontstaat een meerjarenagenda. Het voornemen is om dit jaar het conceptwetsvoorstel in consultatie te brengen. Indiening bij de Kamer is voorzien rond de zomer van 2020, met als mogelijke publicatiedatum 1 januari 2021. Vanaf dat moment is een geleidelijke groei van verplichtingen van gegevensuitwisseling beoogd en zal het stelsel kunnen groeien tot een compleet, landelijk dekkend en zorgsector overstijgend stelsel.

Regie

De Minister gaat op meerdere zaken regie voeren. Zo wil hij via certificering borgen dat systemen en infrastructuren in de zorg voldoen aan de afspraken die hierover worden gemaakt en die worden vast gelegd in wet- en regelgeving. Ook zal de overheid een rol spelen bij een landelijk adresboek en aan een eenduidige manier voor veilig inloggen voor alle zorgprofessionals.

Reactie VGN

VGN is blij dat de minister serieus aan de slag gaat met het voeren van regie op gegevensuitwisseling in de zorg. Uit een eerdere inventarisatie van de VGN in 2018 kwam het belang van goede gegevensuitwisseling rond medicatie al naar voren als belangrijk aandachtspunt, we zijn dan ook blij dat medicatie is opgenomen in de roadmap. Wel vragen wij aandacht voor het feit dat gegevensuitwisseling met cliënten en tussen professionals in de gehandicaptenzorg niet worden genoemd in de roadmap. De Minister benoemt dat er meer dan 400 miljoen euro beschikbaar is gesteld voor versnellingsprogramma’s. Via het programma InZicht komt daarvan € 90 miljoen beschikbaar voor het verbeteren van gegevensuitwisseling in de langdurige zorg. Wij schatten in dat met dat bedrag een goede start kan worden gemaakt, maar dat het verre van voldoende is om de geschetste ambities in de brief te realiseren.
De brief van de Minister is onderdeel van een brede ontwikkeling in de zorg, met steeds meer aandacht voor eigen regie door cliënten en meer verantwoordelijkheid voor professionals. In een tweede bijlage bij dit artikel geven wij een beknopt overzicht van de in het oog springende ontwikkelingen rond gegevensuitwisseling en de ondersteuning die de VGN u kan bieden.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze ontwikkelingen kunt u contact opnemen met Han Huizinga (hhuizinga@vgn.nl of 06 131397186) of Stefan Clement (sclement@vgn.nl of 06 10288483).

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga

Deze pagina is een onderdeel van: