Nieuws

Versnellingsprogramma gegevensuitwisseling langdurige zorg (InZicht)

01 februari 2019

InZicht is het versnellingsprogramma voor de digitale gegevensuitwisseling in de langdurige zorg. Met InZicht zorgen we er samen voor dat veilige en eenduidige digitale gegevensuitwisseling sneller plaatsvindt tussen cliënt en zorgprofessional, tussen zorginstellingen en -professionals onderling en tussen de care en de cure. Op deze manier heeft digitale gegevensuitwisseling voor de cliënt, zijn mantelzorger(s) en zijn zorgprofessional(s) écht waarde. Zonder de inzet en kennis van zorginstellingen is deze digitale gegevensuitwisseling niet mogelijk. 

Subsidie

Om de digitale gegevensuitwisseling in de langdurige zorg een versnelling te geven start het ministerie van VWS een subsidieprogramma onder de naam InZicht. Dit programma richt zich specifiek op de langdurige zorg, waarbij ook aandacht wordt besteed aan de gegevensuitwisseling tussen verschillende zorgsectoren. Het programma wordt opgezet in nauwe samenwerking met de zorgbranches, Nictiz, ICTU, MedMij en de Patiëntenfederatie Nederland.

Toepassingen van InZicht

InZicht richt zich op 3 met name genoemde toepassingsgebieden:

PGO: Zorginstellingen slaan de gegevens op en ontsluiten deze in hun systemen volgens MedMij-standaarden. Zo worden de gegevens van de cliënt digitaal beschikbaar gemaakt voor de Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO). De cliënt kan de PGO dan aanvragen en gebruiken.

eOverdracht: Zorgprofessionals en instellingen gaan gegevens uitwisselen bij de verpleegkundige overdracht.

MedicatieveiligheidNaast de voorgeschreven recepten worden ook gegevens over het verstrekken, toedienen en het gebruik van medicijnen opgeslagen. Het medicatieproces wordt hierdoor vollediger en betrouwbaarder, en het past beter bij de praktijk.

Planning

November 2018 : Start van de eerste vier ‘proeftuinen’ voor een snelle start en een resultaatgerichte aanpak.
Februari 2019 : Start van één of enkele van de volgende 16 proeftuinen. Inschrijven is nog mogelijk. Mail naar inzicht@minvws.nl als u wilt deelnemen.
Maart 2019 : Onderdeel 1: Zorginstellingen kunnen ondersteuning aanvragen voor het maken van een grondige analyse van de bedrijfsprocessen.
Mei 2019 : Onderdeel 2: Zorginstellingen kunnen ondersteuning aanvragen voor het maken van een plan van aanpak. Ze beschrijven hierin wat zij gaan doen en wat zij daarvoor nodig hebben.
Juli 2019 : Onderdeel 3: Openstelling van de subsidieregeling voor de implementatie. Hieronder vallen het (laten) bouwen van de techniek, het inrichten en vullen van uw systeem en het scholen en inwerken van personeel.

Voordat u subsidie kunt aanvragen moeten eerst onderdelen 1 en 2 zijn uitgevoerd. Een voorwaarde voor het krijgen van ondersteuning is dat u de analyse en het plan van aanpak volgens bepaalde richtlijnen uitvoert. Momenteel werkt VGN met de andere branches en VWS aan de precieze invulling hiervan. Zodra er meer over bekend is, leest u dat in de VGN Nieuwsbrief.

Betrokkenheid softwareleveranciers

Om gegevens goed digitaal uit te kunnen wisselen, worden met leveranciers afspraken gemaakt over standaarden. Zo kunnen zij hiermee in de aanpassing van uw systemen rekening houden. Op 13 december 2018 vond een ICT-leveranciersbijeenkomst plaats. Hier werd verteld over het waarom, wat en wanneer van InZicht, de informatiestandaarden en het afsprakenstelsel. Op 14 februari staat de 2e bijeenkomst voor ICT-leveranciers gepland. Voor deze bijeenkomsten worden alle bij ons bekende softwareleveranciers uitgenodigd. Wanneer uw softwareleverancier onbedoeld niet is uitgenodigd kunt u hen rechtstreeks verwijzen naar Han Huizinga (hhuizinga@vgn.nl).

Meer informatie

Binnenkort vindt u meer informatie over de verschillende data, de ondersteuning bij onderdelen 1 en 2, de hoogte van de aan te vragen subsidie voor onderdeel 3, de aanvraagcriteria en de aanvraagprocedure op de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen van het ministerie van VWS.

Vragen

Wanneer u vragen heeft over het subsidieprogramma kunt u contact opnemen met Han Huizinga (hhuizinga@vgn.nl of 06 13197186). U kunt ook contact opnemen met inzicht@minvws.nl.

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga

Deze pagina is een onderdeel van: