Nieuws

Versnellingsprogramma InZicht start naar verwachting op 1 september 2019

23 juli 2019

InZicht is het versnellingsprogramma voor de digitale gegevensuitwisseling in de langdurige zorg. Met InZicht zorgen we er voor dat veilige en eenduidige digitale gegevensuitwisseling sneller plaatsvindt tussen cliënt en zorgprofessional, tussen zorginstellingen en -professionals onderling en tussen de care en de cure. Zorgaanbieders in de langdurige zorg kunnen binnen InZicht een subsidie aanvragen voor projecten die de digitale gegevensuitwisseling versnellen. Naar verwachting wordt de eerste fase van de subsidieregeling opengesteld op 1 september 2019.

Afbeelding die past bij het artikel over technologie voor inclusie.

Doel van het programma InZicht is het realiseren van een versnelling in de digitale gegevensuitwisseling tussen zorgprofessional en cliënten en tussen zorgprofessionals onderling. Onder InZicht kan een subsidie worden aangevraagd voor drie modules:

  1. Beschikbaar stellen van zorggegevens aan de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) van de cliënt op basis van het MedMij-afsprakenstelsel;
  2. Implementeren van de standaard e-Overdracht t.b.v. de overdracht van verpleegkundige gegevens tussen ziekenhuis en gehandicapteninstelling, verpleeghuis en thuiszorg;
  3. Implementeren van het standaard medicatieproces.

Voor deelname aan de subsidieregeling is aansluiting op het PGO een verplichte module, de twee andere modules zijn facultatief.

De subsidie is ook beschikbaar voor zorgaanbieders die al hebben deelgenomen aan een versnellingskamer of proeftuin. Voorwaarde is dat er geen subsidie wordt aangevraagd voor activiteiten die al gefinancierd zijn vanuit versnellingskamer of proeftuin.

Zorgaanbieders die deelnemen aan de regeling kunnen gebruik maken van financiële en personele ondersteuning om op deze 3 thema’s de gegevensuitwisseling op een hoger plan te brengen. Dat is onder meer interessant omdat VWS momenteel werkt aan het in de nabije toekomst verplicht stellen van digitale gegevensdeling met cliënten en professionals onderling. Het standaardmedicatieproces zal naar verwachting later dit jaar als veldnorm worden opgenomen in het register van Zorginstituut Nederland.

Verwachting is dat de subsidieregeling formeel wordt opengesteld per 1 september 2019 en loopt tot uiterlijk 31 december 2021. In de aanloop naar 1 september werkt de VGN samen met de andere zorgbranches en VWS aan het opzetten van een programmabureau dat zorgaanbieders zal ondersteunen bij het voorbereiden en indienen van subsidieaanvragen. Rond 1 september volgt hierover meer specifieke informatie.

Meer informatie volgt via de website van de VGN en de subsidiewebsite van VWS (https://www.dus-i.nl/subsidies/inzicht). Leden van de VGN zullen gericht worden geïnformeerd via de VGN Nieuwsbrief.

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga

Deze pagina is een onderdeel van: