Nieuws

Subsidieregeling InZicht

14 mei 2020

Het programma InZicht– Versnellingsprogramma gegevensuitwisseling Langdurige Zorg - is gericht op het stimuleren van gestandaardiseerde, elektronische gegevensuitwisseling tussen zorgorganisaties in de care (VVT, GGZ en Gehandicaptenzorg) en met zorgorganisaties in de cure zoals ziekenhuizen en huisartsen. De regeling loopt tot eind 2022.

Logo InZicht vierkant

Tot op heden blijkt in de zorg, van ziekenhuis tot wijkverpleging, verpleeghuis, huisartsen, gehandicaptenzorg, dat de noodzakelijke informatie wel wordt vastgelegd, maar zelden wordt gedeeld met de ‘volgende’ zorgverlener in het zorgnetwerk van de cliënt, laat staan met de cliënt zelf. De digitale gegevensuitwisseling gaat gefaseerd wettelijk verplicht worden, deelname aan InZicht biedt een mooie kans op ondersteuning hierbij.

Modules Regeling InZicht

De Regeling InZicht loopt tot en met eind 2022 en bestaat nu uit twee modules, namelijk:

Module PGO: het ontsluiten van gegevens naar en werken met Persoonlijke Gezondheidsomgevingen (deze module PGO is een verplichte module).

Module eOverdracht: het elektronisch uitwisselen van gegevens in de verpleegkundige overdracht.

Bureau InZicht: vraagbaak en ondersteuning

De adviseurs van het bureau InZicht staan u met raad en daad terzijde bij het uitvoeren van de drie fases: analyse van de bedrijfsprocessen (‘contextanalyse’), het opstellen van een plan van aanpak en het aanvragen van de subsidie om het plan van aanpak te gaan uitvoeren c.q. het werken volgens de eOverdracht te gaan implementeren. Er is een helpdesk beschikbaar. Mail uw vragen aan inzicht@vgn.nl of neem contact op met Stefan Clement via 06-10288483.

Fases subsidieregeling

De drie fases van de subsidieregeling InZicht:

Fase 1: Opstellen van een analyse
Voor elke module waarvoor u uiteindelijk subsidie wilt aanvragen is een grondige analyse van de bedrijfsprocessen verplicht. Richtlijnen voor de analyses van Module PGO en eOverdracht zijn te vinden op de website van DUS-I.nl

Fase 2: Opstellen van een plan van aanpak 
Templates voor het plan van aanpak van uw organisatie voor de Module PGO en eOverdracht zijn te vinden op website van DUS-I.nl

Fase 3: Aanvragen van subsidie van de implementatie van de modules
Voórdat u subsidie kunt aanvragen (fase 3) moet u de fases 1 en 2 volgens bepaalde richtlijnen en templates hebben uitgevoerd. Op www.dus-i.nl vindt u uitgebreide informatie over o.a de criteria, de hoogte van de subsidie, het tijdspad en de procedure.

Vragen?

Er is een helpdesk beschikbaar. U kunt mailen met inzicht@vgn.nl of neem contact op met Stefan Clement via 06-10288483.

Stefan Clement portretfoto
Wil je meer weten?
Neem contact op met Stefan Clement

Deze pagina is een onderdeel van: