Nieuws

InZicht Module Persoonlijke GezondheidsOmgeving (PGO)

18 februari 2021

De subsidieregeling InZicht bestaat uit twee modules. eOverdracht en Persoonlijke GezondheidsOmgeving (PGO). PGO is een verplicht onderdeel van de subsidieaanvraag. Bekijk het bovenstaande filmpje voor een uitleg over PGO.

Wat is een PGO?

Een PGO is een website of app voor de cliënt. In een PGO verzamelt de cliënt zelf alle gezondheidsgegevens die nu versnipperd bij verschillende zorgverleners/zorgorganisaties liggen: van diagnose tot inentingen en van onderzoeksuitslagen tot behandelingen. Zo heeft de cliënt een overzicht van zijn of haar gezondheidsgegevens en is hij of zij een gelijkwaardige gesprekspartner bij behandeling.

Afsprakenstelsel en keuzevrijheid

Er is een afsprakenstelsel waarop marktpartijen PGO’s kunnen ontwikkelen en dat gebeurt nu volop. Stichting MedMij zorgt voor een keurmerktraject waardoor cliënten geholpen worden bij hun keuze voor een PGO. Leveranciers zullen dit keurmerk MedMij gebruiken in hun marketing.

De cliënt maakt een keuze voor een PGO die bij hem of haar past. De PGO is dus van de cliënt. De cliënt heeft er altijd digitaal toegang toe. De cliënt bepaalt zelf of en welke informatie hij of zij met welke zorgverlener deelt. De cliënt beschikt zo met de behandelend zorgverleners over dezelfde, complete én actuele informatie. Daarmee is de cliënt een gelijkwaardige gesprekspartner en kunnen cliënt en behandelaar samen beslissen.

De cliënt kan zelf informatie toevoegen aan de persoonlijke gezondheidsomgeving die hij of zij belangrijk vindt. Zoals een dagboek van zijn klachten, gegevens uit zelfmeetapparatuur (bijvoorbeeld een bloeddrukmeter) of correspondentie met de arts. Denk bijvoorbeeld aan e-mails of brieven.

Gegevens van zorgorganisatie

Voor zorgverleners blijft het verplicht gegevens met betrekking de zorg of behandeling te registreren in hun eigen dossier. Ook daar zijn ontwikkelingen gaande: van ecd naar professionele omgeving.

Verplichting

PGO is een verplicht onderdeel in de regeling InZicht. Omdat de PGO van de cliënt is, is het voor de subsidieregeling alleen vereist om een technische faciliteit te realiseren waardoor het mogelijk is om informatie vanuit de zorgverlener(-s) elektronisch uit te kunnen wisselen met de PGO’s.

Stefan Clement portretfoto
Wil je meer weten?
Neem contact op met Stefan Clement

Deze pagina is een onderdeel van: