Nieuws

Laatste kans: Doe mee met het onderzoek naar het implementeren van e-Overdracht en Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO)

09 juli 2021

In opdracht van de VGN voert Advisaris een onderzoek uit naar de stand van zaken en ervaringen rond de voorbereiding en implementatie van e-Overdacht en de aansluiting op PGO’s van cliënten. Het doel is een goed beeld van de hele sector, van klein naar groot en van net begonnen tot klaar met de voorbereiding. Op 15 augustus a.s. sluit de mogelijkheid om deel te nemen aan dit onderzoek en daarmee de mogelijkheid om middels een interview in korte tijd voor u zelf helder te hebben waar u staat bij de voorbereiding voor e-overdracht en PGO. Daarom nodigen wij u van harte nog uit om uw bijdrage te leveren aan dit onderzoek, mocht u dit nog niet hebben gedaan.

schrijfblok en pen

Belang van het onderzoek
Dit onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van ActiZ, VGN en Zorgthuisnl. Het implementeren van e-Overdacht en de aansluiting op een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) van cliënten is een actueel en belangrijk onderwerp voor de sector. Het draagt bij aan betere zorg en ondersteuning van cliënten en betere werkomstandigheden van onze medewerkers. Bovendien werkt de overheid aan een wettelijke verplichting inzake het beschikbaar stellen van gegevens. Deze verplichting zal gelden voor alle zorgorganisaties.

Wat levert deelname u op?
De uitkomsten van het onderzoek geven u een beeld hoe uw organisatie zich verhoudt tot andere organisaties in de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg. Tegelijkertijd vormen de uitkomsten voor ons belangrijke input om de juiste ondersteuning te organiseren voor de implementatie.

Welke informatie halen we op met dit onderzoek?
Wij halen, middels een vragenlijst en interviews, in brede zin de ervaringen en stand van zaken op, of u al bezig bent of nog niet, en met een brede blik op de impact zowel qua techniek, als beleid en organisatie.  

Wie kan de vragenlijst het beste invullen?
Onderstaande vragenlijst kan, gezien het onderwerp, in onze ervaring het beste ingevuld worden door de manager I&A/ICT of informatiemanager. Het invullen van de vragenlijst zal ongeveer 15-20 minuten in beslag nemen. U opent de vragenlijst via onderstaande link. 

Link naar vragenlijst E-Overdracht PGO

Digitale vragenlijst én een digitaal gesprek
U kunt ook een interview aanvragen voor een digitaal overleg met Advisaris om samen de vragenlijst door te nemen en dieper in te gaan op de technische en organisatorische aspecten van digitale gegevensoverdracht. In het overleg van 1 uur is er ruimte om te kijken waar u staat met de voorbereiding en welke stappen u nu al zelf kunt zetten. Wij adviseren u daarom gebruik te maken van dit digitale overleg. U kunt uw organisatie hiervoor opgeven door de naam en contactpersoon te mailen naar: info@advisaris.nl

Gegevens worden uiteraard vertrouwelijk behandeld en anoniem verwerkt. De uitkomsten zullen niet te herleiden zijn naar individuele zorgorganisaties. De resultaten worden verwerkt in een rapportage en met u gedeeld.

Meer informatie
Mocht u vragen hebben over het onderzoek of uw rol/bijdrage hierin, dan kunt u contact opnemen met Han Huizinga (hhuizinga@vgn.nl,  06-13197186) of Advisaris : Herman Hellemans (hellemans.herman@advisaris.nl, 030-6661751).

Wij danken u bij voorbaat hartelijk voor uw medewerking!


 

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga

Deze pagina is een onderdeel van: