Doe mee met het onderzoek naar het implementeren van e-Overdracht en de Persoonlijke Gezondheidsomgeving van cliënten

De VGN laat Advisaris een onderzoek doen naar de stand van zaken en ervaringen rond de voorbereiding en implementatie van e-Overdracht en de aansluiting op PGO’s van cliënten. Het doel is het verkrijgen van een goed beeld van de hele sector, van klein naar groot en van net begonnen tot klaar met de voorbereiding. Wij nodigen u van harte uit om uw bijdrage te leveren aan dit onderzoek.

Online Survey

Belang van het onderzoek

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van ActiZ, VGN en Zorgthuisnl. Het implementeren van e-Overdracht en de aansluiting op de Persoonlijke Gezondheidsomgeving van cliënten is een actueel en belangrijk onderwerp voor de sector. Het draagt bij aan betere zorg en ondersteuning van cliënten en betere werkomstandigheden van onze medewerkers. Bovendien werkt de overheid aan een wettelijke verplichting inzake het beschikbaar stellen van gegevens. Deze verplichting zal gelden voor alle zorgorganisaties.

Wat levert deelname u op?

De uitkomsten van het onderzoek geven u een beeld hoe uw organisatie zich verhoudt tot andere organisaties in de gehandicaptenzorg. Tegelijkertijd vormen de uitkomsten voor de VGN belangrijke input om de juiste ondersteuning te organiseren voor de implementatie.

Welke informatie halen we op met dit onderzoek?

Wij halen in brede zin de ervaringen en stand van zaken op, of u al bezig bent of nog niet, en met een brede blik op de impact zowel qua techniek, als beleid en organisatie.  

Digitale vragenlijst én een digitaal gesprek

U ontvangt komende weken via Advisaris een uitnodiging om een digitale vragenlijst in te vullen én een verzoek voor een optioneel digitaal overleg om dieper in te gaan op de technische en organisatorische aspecten van digitale gegevensoverdracht. In het digitale overleg is er ruimte om te kijken waar u staat met de voorbereiding en welke stappen u nu al zelf kunt zetten. Wij adviseren u daarom om gebruik te maken van dit digitale overleg. U kunt uw organisatie hiervoor opgeven door de naam en contactpersoon te mailen naar: info@advisaris.nl
Gegevens worden uiteraard vertrouwelijk behandeld en anoniem verwerkt. De uitkomsten zullen niet te herleiden zijn naar individuele zorgorganisaties. De resultaten worden verwerkt in een rapportage en met u gedeeld.

Indien u denkt dat dit bericht interessant is voor een collega binnen of buiten uw eigen organisatie wilt u haar / hem dan op dit bericht wijzen? 

Meer informatie

Mocht u vragen hebben over het onderzoek of uw rol/bijdrage hierin, dan kunt u contact opnemen met Han Huizinga, beleidsadviseur VGN E hhuizinga@vgn.nl of M 06-13197186, of Advisaris : Herman Hellemans hellemans.herman@advisaris.nl of 030-6661751.

Wij danken u bij voorbaat hartelijk voor uw medewerking!

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Han Huizinga
Telefoonnummer
06-13197186
Han Huizinga

Deze pagina is een onderdeel van