Oproep aan VGN-leden: ICT landschap en voorbereiding Medicatieproces 9.x

De VGN heeft bureau Advisaris geselecteerd om nog in dit jaar een onderzoek te doen naar het ICT landschap in relatie tot de nieuwe standaard voor medicatie-overdracht. Voor de leden van VGN heeft het goed implementeren van het nieuwe medicatieproces een hoge prioriteit.

gegevensdigitaal

Wij vragen uw medewerking om voor de sector (en voor u als lid) de volgende inzichten te verkrijgen:

  1. Waar staan we qua dekking van het medicatieproces 9.x?
    1. Systeemlandschap
    2. Ondersteuning gegevensoverdracht
    3. Processen en organisatie
  2. Welke voortgang is gemaakt ten opzichte van het onderzoek in 2018?
  3. Wat zijn de belangrijkste stappen die nog gezet moeten worden en waar liggen Quick Wins?

De uitkomsten van het onderzoek zijn voor de VGN belangrijke input om de juiste ondersteuning te organiseren voor de implementatie.

U ontvangt komende week via Advisaris een uitnodiging om een digitale vragenlijst in te vullen én een verzoek voor een digitaal overleg om het huidige medicatieproces, bezien vanuit de cliënt, nader door te spreken. In het digitale overleg is er ruimte om te kijken waar u staat met de voorbereiding en welke stappen u zelf kunt zetten. Wij adviseren u om gebruik te maken van dit digitale overleg. U kunt hiervoor ook zelf uw naam en email sturen naar email: info@advisaris.nl.

Gegevens worden uiteraard vertrouwelijk behandeld en anoniem verwerkt. De uitkomsten zullen niet te herleiden zijn naar individuele zorgorganisaties.

De resultaten worden verwerkt in een rapportage en via een directiemail en op de VGN-website met u gedeeld.

Indien dit bericht beter kan worden beantwoord door een andere persoon binnen uw organisatie zou u dan dit bericht willen doorsturen? Mocht u vragen hebben over het onderzoek of uw rol/bijdrage hierin, dan kunt u contact opnemen met VGN Stefan Clement email: sclement@vgn.nl of Advisaris : Herman Hellemans email: hellemans.herman@advisaris.nl. 030-6661751

Wij danken u bij voorbaat hartelijk voor uw medewerking!

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Stefan Clement
Telefoonnummer
06-10288483
Stefan Clement portretfoto

Deze pagina is een onderdeel van