Oproep aan ICT leveranciers: ICT landschap en voorbereiding Medicatieproces 9.x

​​​​​​​De VGN heeft bureau Advisaris geselecteerd om nog in dit jaar een onderzoek te doen naar het ICT landschap in relatie tot de nieuwe standaard voor medicatie-overdracht.

gegevensdigitaal

Wij vragen uw medewerking om voor de sector de volgende inzichten te verkrijgen:

  1. Waar staan de verschillende systemen qua dekking van het medicatieproces 9.x?
    1. Ondersteuning van Medicatieproces 9.x met focus op therapeutisch proces
    2. Ondersteuning gegevensoverdracht (ZIB’s) en aansluiting LSP
  2. Welke majeure ontwikkelingen staan bij u nog op de rol omtrent ondersteuning van het Medicatieproces 9.x (roadmap)?
  3. Doornemen van Best Practice inrichting(en) binnen de sector
  4. Het betreft de leveranciers van de volgende systemen: ECD, EVS, HIS en EBD en eTDR systemen

De uitkomsten van het onderzoek zijn voor de VGN belangrijke input om de juiste ondersteuning te organiseren voor de implementatie in de sector.

U wordt komende week door Advisaris benaderd om een gesprek in te plannen en ontvangt vooraf een agenda en een link naar een digitale vragenlijst. Om het systeemlandschap in beeld te brengen vragen wij u voor zover mogelijk aan te geven welke organisaties van uw systeem gebruik maken in onze sector.

Indien dit bericht beter kan worden beantwoord door een andere persoon binnen uw organisatie zou u dan dit bericht willen doorsturen? Mocht u vragen hebben over het onderzoek of uw rol/bijdrage hierin, dan kunt u contact opnemen met VGN Stefan Clement email: sclement@vgn.nl of Advisaris : Herman Hellemans email: hellemans.herman@advisaris.nl. 030-6661751

Gegevens worden uiteraard vertrouwelijk behandeld en anoniem verwerkt.

De resultaten worden verwerkt in een rapportage en via mail en op de VGN-website met u gedeeld.

Wij danken u bij voorbaat hartelijk voor uw medewerking!

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Stefan Clement
Telefoonnummer
06-10288483
Stefan Clement portretfoto

Deze pagina is een onderdeel van