Nieuws

Digitalisering plaatsing forensische clienten

01 juni 2021

Het proces rondom het plaatsingsbesluit FZ wordt gedigitaliseerd, en de eerste livegang vindt plaats op 1 juli a.s.

afbeelding digitaal plaatsingsbesluit
afbeelding van digitale berichtenstroom

Aanleiding
Vanaf 1 juli 2021 wordt de standaard voor een digitaal plaatsingsbesluit geleidelijk aan in gebruik genomen. Dit betekent dat gegevens over de aanmelding en de plaatsing van Forensische Zorg geautomatiseerd naar een zorgaanbieder worden verzonden, in plaats van via het huidige proces. Dit kan goed worden vergeleken met de iStandaarden in het sociaal domein, en de FZ-standaard is zoveel mogelijk daarmee in samenhang ontwikkeld. Een digitaal plaatsingsbesluit zorgt ervoor dat gegevens niet meer handmatig overgenomen hoeven te worden in het EPD, met minder tijdsbesteding en betere datakwaliteit tot gevolg.

In gebruik name door zorginstellingen verloopt niet in 1x (‘big bang’), en zal grotendeels afhankelijk zijn van de mate waarin de EPD-leveranciers de standaard ondersteunen. Het is daarom belangrijk dat zorgaanbieders met hun EPD-leverancier nagaan op welke manier deze de genoemde standaard gaat ondersteunen. Het is vooralsnog niet verplicht om op deze nieuwe manier te werken. Echter: hoe eerder het lukt om hierop aan te sluiten, hoe eerder de baten zijn in te halen. Naar verwachting komt er een datum waarop dit wel verplicht wordt, en hierover zal in de inkoop voor 2022 ook een uitspraak worden gedaan.

Stappen zetten ten behoeve van aansluiting op digitaal plaatsingsbesluit
Afgelopen tijd is met regelmaat aandacht gevraagd van de zorgaanbieders voor deze ontwikkeling. Vanuit DJI zijn er verschillende instrumenten voorhanden om zorgaanbieders te faciliteren bij de aansluiting op dit berichtenverkeer, zoals een draaiboek, een werkgroep die de implementatie begeleidt en een werkgroep met de EPD-leveranciers. Het kan echter zijn dat dit voor bepaalde zorgaanbieders nieuw is. In dat geval is het aan te bevelen dat zij zich aansluiten bij de genoemde werkgroep. Aanmelden kan via Judith van Gulijk (GOUPU SIC Projecten gm01000a03a2826@dji.minjus.nl; 06-23443067). Ook voor andere vragen hierover kunnen zorgaanbieders bij Judith terecht.
In alle gevallen is het raadzaam bij de EPD-leverancier hiernaar te informeren. De meeste EPD-leveranciers zijn van deze ontwikkeling op de hoogte.

Waarom adviseert de divisie ForZo/JJI zorgaanbieders om zo vroeg mogelijk aan te sluiten op de nieuwe standaard?
Er vinden dit jaar veel wijzigingen plaats wat veel aandacht en tijd van de organisatie vergt. Een goed voorbeeld hiervan is het Zorgprestatie Model (ZPM). De divisie ForZo/JJI begrijpt dat de invoering van het ZPM veel van de organisaties vergt, met name tijd en inzet van werknemers. Daarom is het advies zo spoedig mogelijk bij de divisie aan te melden voor de nieuwe standaard. Daarbij is het belangrijk om te weten dat DJI voornemens is om het digitale plaatsingsbesluit te gaan gebruiken voor het verspreiden van het zorgtrajectnummer, dat een belangrijk onderdeel van het ZPM gaat vormen.

Bron: dit artikel is overgenomen van https://www.forensischezorg.nl/digitalisering-plaatsing

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga

Deze pagina is een onderdeel van: