Nieuws

Doe mee met de enquête in over administratieve lasten in het sociaal domein (Wmo en Jeugdwet)

08 juni 2021

Niemand wil administratieve lasten, toch zijn ze er. Ondanks alle inspanningen zijn administratieve lasten in de uitvoering van de Jeugdwet en de Wmo nog steeds hoog. Om (nog) beter inzicht verkrijgen in de huidige problematiek, hebben de brancheorganisaties van zorgaanbieders, VNG en VWS gezamenlijk bijgevoegde enquête ontwikkeld voor zorgaanbieders en gemeenten. Het is een vervolg op de meting die vorig jaar is gedaan.

Het doel van deze enquête is om nieuwe en/of aanvullende interventies te kunnen benoemen om administratieve lasten te kunnen terugdringen. De uitvraag (1-meting) is een vervolg op de enquête (0-meting) van vorig jaar. Door de resultaten te vergelijken kunnen we zien op welke vlakken het beter of juist minder goed gaat en of bepaalde interventies succesvol zijn geweest. De rapportage van vorig jaar kunt u hier vinden.      

We willen u vragen om deze enquête in te vullen. We hopen dat veel mensen binnen uw gemeente of zorgorganisatie, met verschillende functies, deze enquête in willen vullen. 
U mag deze enquête doorsturen aan uw collega’s. Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer 10 minuten in beslag. 

Naar de Enquête voor zorgaanbieders 

De terugkoppeling van de resultaten vindt onder andere plaats via de website van het Ketenbureau i-Sociaal Domein: www.i-sociaaldomein.nl
 

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga