Nieuws

Do's en dont's bij vermoeden seksueel misbruik

27 maart 2013

Een competente professional heeft kennis van de seksuele ontwikkeling en problemen van de cliënt, en vaardigheden om misbruik te signaleren. Dat kwam naar voren op de studiedag Seksueel misbruik van Medilex, waar ook de do's en dont's bij het handelen en signaleren werden besproken.

Kim van den Boogaard (Dichterbij/Tranzo) vertelde welke kennis en vaardigheden ondersteuners van mensen met een verstandelijke beperking moeten hebben om goed te reageren op vermoedens van seksueel misbruik:

  • kennis van seksuele ontwikkeling en problemen van de cliënt én zijn omgeving;
  • kennis van verklaringen voor seksuele problemen;
  • kennis van ondersteuning door begeleiding en behandeling;
  • signaleringsvaardigheden;
  • gespreksvaardigheden, waarbij de cliënt leidend is in het gesprek;
  • schrijfvaardigheden, open beschrijven wat je hebt gehoord zonder ongepast, kwetsend of juist te verhullend te zijn;
  • de attitude hebben van een menslievende professional.

Reflecteren
Marianne Heestermans (Dichterbij) stelde de kwetsbaarheid van mensen met een verstandelijke beperking ter discussie. "Wíj maken ze kwetsbaar, door gebrekkige ondersteuning of door problemen te bagatelliseren en onze eigen normen en waarden op te leggen." Neem de kwetsbaarheid van personen niet als gegeven, maar reflecteer op eigen visie, beleid en handelen, was haar advies.

Dat deed vervolgens coach Brend Seinen in zijn verhaal over hoe groepsprocessen werken. Als je doorziet wat er onder water gebeurt, begrijp je beter waarom mensen doen wat ze doen en hoe ze met gevoelige thema's omgaan. Een open teamcultuur bevordert preventie en signaleren van seksueel misbruik, aldus Seinen.

Melden is meedenken
"Je hoeft geen schroom te hebben om vermoedens te melden," zei Henriëtte van der Aa (Reinaerde). "Melden betekent gewoon dat je anderen vraagt mee te denken." Zij legde uit hoe je vermoedens kunt ordenen in spontane onthullingen, heterdaad en (in)directe signalen.

Zie hier de do's en dont's bij vermoeden van seksueel misbruik.

Redactie VGN

Deze pagina is een onderdeel van: