Nieuws

Drie masterclasses over zorgvastgoed

20 juli 2017

De VGN organiseert samen met ActiZ en GGZ-Nederland drie masterclasses over zorgvastgoed: bouwen en wonen voor de toekomst.

De masterclasses zijn gepland op de volgende dagen:

  • Maandag 25 september - Thema: Huisvesting in de nieuwe werkelijkheid - Vanuit welke visie bouwen we voor en in de toekomst? 
  • Donderdag 26 oktober - Thema: Ciculair bouwen in de zorg - Een volgende stap in duurzaamheid en energiezuinigheid, een kans voor iedereen!
  • Donderdag 30 november - Thema: Flexibiliteit in zorgvastgoed - Flexibiliteit in strategie, portefeuille en gebouw. 

De drie masterclasses kunnen los van elkaar worden bezocht, maar tezamen geven ze een complete en inspirerende kijk op de ontwikkelingen rondom zorgvastgoed en wonen in de zorgsector. Aan de hand van concrete voorbeelden en met input van verschillende deskundigen worden scenario’s voor de toekomst geschetst. De locaties zijn nog niet bekend en volgen later.

Voor wie?

De masterclasses worden georganiseerd voor bestuurders, vastgoedmanagers, beleidsadviseurs, financieel-, facilitair- of energie-manager en vergelijkbare functies.

Kosten

De masterclasses zijn kosteloos en uitsluitend bedoeld voor leden van ActiZ, GGZ-Nederland, VGN, Federatie Opvang, RIBW Alliantie en Aedes.

Aanmelden

Lees meer over de inhoud van de masterclasses en meld je aan

Voor meer informatie over de masterclasses, neem contact op met Frits Mul (fmul@vgn.nl). 

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: