Nieuws

Succesvolle eerste masterclass Zorgvastgoed

29 september 2017

In juli 2017 kondigden we drie masterclasses aan, te houden in het najaar over vastgoed in de zorg. Op 25 september heeft de VGN daarvan de eerste georganiseerd, samen met ActiZ, GGZ-Nederland en het Kenniscentrum Wonen Zorg. 

Een uitgebreid verslag treft u aan op de site van het KCWZ, onder de titel: ‘de zorg denkt na over de toekomst van het vastgoed’. Er waren rond de 90 personen uit de drie zorgsectoren en uit de corporaties aanwezig. De presentaties treft u aan als bijlage. 
Frits Mul gaf een kort overzicht van actuele ontwikkelingen in de (gehandicapten)zorg. Frans Stark besprak de financiële ontwikkelingen en Erik van de Velde en Douwe Jan Bakker gingen in op praktijkvoorbeelden van nieuwe woonvormen.

De volgende twee masterclasses zijn op donderdag 26 oktober, met als thema: “Circulair bouwen in de zorg - een volgende stap in duurzaamheid en energiezuinigheid, een kans voor iedereen” en op donderdag 30 november, met als thema: “Flexibiliteit in zorgvastgoed - flexibiliteit in strategie, portefeuille en gebouw”. U kunt zich nog aanmelden via de link.

Frits Mul (fmul@vgn.nl).

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: