Nieuws

DTT helpt kinderen met autisme en verstandelijke beperking

24 juni 2013

Op 12 juni promoveerde Nienke Peters-Scheffer aan de Radboud Universiteit met haar onderzoek over de effectiviteit van de gedragstherapie Discrete Trial Teaching (DTT) bij kinderen met autisme spectrum stoornis (ASS) en een verstandelijke beperking. Peters, werkzaam bij Driestroom, laat in haar proefschrift zien dat deze kinderen een versnelling van hun ontwikkeling kunnen doormaken door deze methode. Ze gaan vooruit op het gebied van IQ, ontwikkelingsleeftijd, zelfredzaamheid, relaties, spel en taalbegrip.

Kinderen met handicap in reguliere klas.jpg

DTT heeft ook een positief effect op de zelfredzaamheid en sociale vaardigheden. Daarnaast nemen symptomen van autisme én gedragsproblemen af.

Zoveel mogelijk zelfstandig

Discrete Trial Teaching (DTT) is een methode binnen de intensieve gedragstherapie, die bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Deze methode is ontwikkeld vanuit de principes van Applied Behavior Analysis (ABA, toegepaste gedragsanalyse). Tijdens de DTT training oefenen de kinderen in een intensieve één-op-één training allerlei dagelijkse vaardigheden, zoals een jas aantrekken of schoenveters strikken. Stap voor stap krijgt het kind een vaardigheid onder de knie en ontwikkelt het steeds meer zelfvertrouwen. Doel van de DTT training is dat een kind zo zelfstandig mogelijk kan functioneren in de dagelijkse leefomgeving. Of dat nu thuis, op school, of op een dagvoorziening is.

Congres in het najaar

In het najaar van 2013 organiseert Driestroom een congres plaats over de behandeling bij kinderen met een autisme spectrumstoornis (ASS) en/of een verstandelijke beperking. Dit congres zal bestaan uit diverse lezingen en workshops.

Meer informatie: www.eenstapvooruitmetdtt.nl.

Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen

Deze pagina is een onderdeel van: