Nieuws

Nieuw COVID-19 onderzoek in gehandicaptensector

23 juli 2020

Vanuit het nieuwe ZonMw COVID-19 Programma gaan drie onderzoeken in de gehandicaptensector per 1 september van start. Deze richten zich op: ontwikkeling van een handreiking voor digitaal bezoek, de impact op kinderen en jongeren met autisme en hun gezinnen en de impact van de restrictieve maatregelen op naasten.

Coronavirus op blauwe achtergrond

Digitaal op bezoek bij mensen met beperkingen: een multidisciplinair onderbouwde handreiking voor woonlocaties waar naasten fysiek niet mogen komen o.l.v. Prof. dr. C. (Carlo) Schuengel, Vrije Universiteit Amsterdam

Als fysiek contact niet mag of kan, op welke manier kan er dan contact gehouden worden met mensen met een beperking die niet zelfstandig wonen? Die vraag wordt met dit onderzoek beantwoord. Mogelijkheden, haalbaarheid en aansluiting van het gebruik van ICT-middelen voor worden in kaart gebracht en omgezet in een werkbare handreiking met stappenplan voor maatwerk rondom al dan niet digitaal bezoek als dat fysiek niet kan of mag.

Impact van COVID-19 op kinderen en jongeren met autisme spectrum stoornis (ASS) en hun gezin o.l.v. Dr. L.P. (Linda) Dekker, Erasmus Universiteit Rotterdam

Dit onderzoek richt zich op gezinnen met kinderen met autismespectrumstoornis (ASS). Het wil antwoord geven op vragen over de psycho-emotionele impact van COVID-19, de risico- en beschermende factoren van functioneren en de zorg- en informatiebehoeften.

Zorgen en zwaaien: longitudinale studie naar de gevolgen van restrictieve maatregelen vanwege COVID-19 voor naasten van mensen met een verstandelijke beperking en hun behoefte aan ondersteuning o.l.v. Dr. H.R. (Hennie) Boeije, NIVEL

In dit project wordt onderzocht welke impact de restrictieve maatregelen vanwege COVID-19 hebben op de kwaliteit van leven van naasten van mensen met een verstandelijke beperking. Ook wordt onderzocht welke zorg en ondersteuning naasten kunnen bieden. Het doel is om knelpunten inzichtelijk te maken en naasten beter te ondersteunen.

Bron: ZonMw

Marion Kersten
Wil je meer weten?
Neem contact op met Marion Kersten

Deze pagina is een onderdeel van: