Nieuws

Duidelijkheid over verhuur van corporatiewoningen door zorgorganisaties

19 juni 2015

Als zorgaanbieders huren van corporaties en vervolgens onderverhuren aan cliënten moet er getoetst worden of dit wel wettelijk mag: is het inkomen van de cliënt niet te hoog? En vanaf volgend jaar moet ook passend worden toegewezen in relatie tot het inkomen. Het gevolg is een ingewikkeld toetsingscircus, hetgeen leidt tot discussies tussen de zorginstelling en de corporatie en tot discussie met de accountants. Veel administratief gedoe en bovendien komt steeds de vraag terug: mogen instellingen de gegevens van cliënten doorgeven in het kader van de privacy-bescherming?

Reinaerde gebouw

Het Kenniscentrum voor wonen en zorg (KCWZ) heeft nu gepubliceerd hoe e.e.a in elkaar zit (complex dus) en hoe je deze toetsing kunt uitvoeren. Het KCWZ noemt twee opties met een bijbehorende voorbeeld-aanvulling op het bestaande huurcontract:  https://www.kcwz.nl/dossiers/scheidenwonenenzorg/duidelijkheid-over-verhuur-corporatiewoningen-door-zorgorganisaties

Het ministerie en de accountants achten dit noodzakelijk om aan de regels te voldoen, maar als brancheorganisaties vinden we dat op deze wijze wel duidelijk aan het licht komt hoe (nodeloos) ingewikkeld het systeem zo in elkaar zit. De minister heeft onlangs in een bestuurlijk overleg aangegeven dat hij bereid is te kijken of en hoe deze procedures vereenvoudigd kunnen worden.
Reacties uit de praktijk kunnen de minister wellicht overtuigen dat dit toch geen ideale situatie is. Indien u voorbeelden van ‘onwerkbare situaties’ meemaakt, laat het ons dan weten. Wij kunnen dit in onze lobby naar het departement weer meenemen. Reacties kunt u sturen naar Frits Mul (fmul@vgn.nl).

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: