Nieuws

Duurzaamheid in de gehandicaptenzorg 2018

12 december 2018

Aan het einde van 2018 willen we u in een notitie informeren over stand van zaken en over de aanpak van de verduurzaming en van de energiebesparing in de sector.

Hand met duurzame en groene wereld met windmolens

In de bijgevoegde notitie treft u de stand van zaken aan over het vervolg op de Green Deal van oktober en over de Klimaattafels (op weg naar een klimaatakkoord eind december?). We praten u bij over de routekaarten en over de aanpak van de VGN en over de betrokkenheid van de leden/zorgorganisaties. We attenderen op de samenwerking met Intrakoop (energietransitie en circulariteit) en met het Milieuplatform Zorg (maatregelen voor verduurzaming). Ook gaan we in op het lastige vraagstuk van de ‘informatieplicht energiebesparende maatregelen per juli 2019’. We zullen u over dit onderwerp in de komende maanden blijven informeren.

Als bijlagen voegen we nog enkele relevante stukken toe (een notitie, een PPT en een brief aan VWS).

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: