Nieuws

Duurzaamheid in de gehandicaptenzorg: een bredere kijk

07 april 2022

Bijdragen aan een duurzame wereld en het verbeteren van de gezondheid van cliënten en medewerkers gaan hand in hand. Dat stelden organisaties in de gehandicaptenzorg tijdens twee ledenbijeenkomsten die de VGN in februari organiseerde. Duurzaamheid staat bij veel organisaties al op de agenda.

Hand met duurzame en groene wereld met windmolens

Voeding en beweging horen ook bij duurzaamheid

In februari publiceerde de VGN een artikel over de verbreding van duurzaamheid. De focus wordt verbreed van CO2-reductie en energietransitie naar gezondheid en gedrag. Dit betekent bijvoorbeeld duurzame voeding en aandacht voor groene buitenruimten die uitnodigen om te bewegen. Tijdens de bijeenkomsten bleek dat de leden enthousiast zijn over deze verbreding.

Green Deal Duurzame Zorg is meer dan vastgoed en energiebesparing

Binnen de Green Deal Duurzame Zorg ligt de scope tot nog toe vooral op vastgoed en energiebesparing. Maar er is veel meer: het gewone leven staat bol van kansen om aan een brede verduurzaming van de samenleving te werken. Bijvoorbeeld op het gebied van gedrag, inkoop, afval, recycling en mobiliteit.

Aandacht voor duurzaam werken, gezonde leefstijl en gezondere dagbesteding

De Green Deal is gebaseerd op vier pijlers: energie, circulariteit, schoon water en een gezond leefmilieu. Slechts het eerste onderdeel stond tot nog toe centraal. Laten we verder kijken en aandacht besteden aan duurzaam werken, gezonde leefstijl en gezondere dagbesteding, klinkt de oproep.

Voorbeelden: vegetarische maaltijden, e-bikes en duurzaam hout

Veel leden van de VGN gaven aan al volop bezig te zijn met duurzaamheid. Sommigen gingen ook al aan de slag met het stimuleren van duurzaam gedrag. Tijdens de bijeenkomsten werden veel voorbeelden gedeeld, van het koken van vegetarische maaltijden tot het aanschaffen van e-bikes en het werken met duurzaam hout op de dagbesteding.

Duurzame inzetbaarheid medewerkers

Aandacht voor duurzaamheid heeft ook voordelen voor (toekomstige) medewerkers. Aandacht voor leefstijl, voeding en beweging houdt werken in de gehandicaptenzorg nog aantrekkelijker. Zo werk je aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Enthousiaste medewerkers kun je inzetten als ambassadeur. Als je ook medewerkers in het primaire proces betrekt, dan betrek je ook meteen de cliënten en hun verwanten. Dat geeft een sterk uitwaaierend effect.

Bewustwording: duurzaamheid in het DNA van de organisatie

Het belang van bewustwording werd ook benadrukt tijdens de bijeenkomsten. Wat kunnen bestuurders, medewerkers en cliënten allemaal doen aan duurzaamheid? Verduurzaming is geen project, het is een doorgaand proces dat in het DNA van de organisatie moet gaan zitten en in alle facetten terugkomt.

Agenda voor verbreding duurzaamheid gehandicaptenzorg

Op basis van de opbrengst van de bijeenkomsten ontwikkelt de VGN de komende maanden een agenda voor de verbreding van duurzaamheid. In deze agenda krijgt het delen van goede voorbeelden een belangrijke plek: online en tijdens bijeenkomsten. Ook wordt aandacht besteed aan lobby bij woningcorporaties, zorgkantoren, gemeenten en in Den Haag. Om eventuele drempels voor het werken aan duurzame gezondheid en gedrag zoveel mogelijk weg te nemen.

Anne Schraagen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Anne Schraagen

Deze pagina is een onderdeel van: