Nieuws

Duurzaamheid en gezondheid

01 februari 2022

Gezondheid, leefstijl en duurzaamheid krijgen in de samenleving steeds meer aandacht. Ook binnen de VGN wordt op deze thema's niet stil gezeten. Zo heeft het dossier ‘duurzaamheid’ zich in de afgelopen jaren vanuit het dossier ‘vastgoed’ ontwikkeld. Er wordt steeds breder gekeken wat duurzaamheid betekent. Ook vanuit het thema ‘gezondheid’ komt er steeds meer aandacht voor het onderwerp. We zien vanuit de VGN dat duurzaamheid breder is dan energiebesparing. Het raakt onze gehele leefstijl, zoals voeding, leefomgeving, vergroening, afvalverwerking en mobiliteit.

Hand met duurzame en groene wereld met windmolens

Ontwikkeling van dossier duurzaamheid

Het dossier ‘duurzaamheid’ heeft zich bij de VGN in de afgelopen jaren ontwikkeld vanuit het dossier ‘vastgoed’ (met name de klimaatdoelstellingen en de CO2-reductie). Dat lag ook voor de hand, omdat de klimaatdoelstellingen van de overheid sterk gericht zijn op de CO2-reductie en de energietransitie en dat zijn bij uitstek de indicatoren die vanuit een gebouw worden aangevlogen. In 2018 ondertekende de VGN de Green Deal Zorg. Van de vier pijlers van de Green Deal heeft pijler 1 (de energietransitie) dan ook steeds de meeste aandacht gekregen. De pijlers 2 (circulariteit) en 3 (schoon water) en 4 (een gezond leefmilieu) stonden aanzienlijk minder op ons netvlies.

Ontwikkeling van dossier gezondheid

Het belang van gezond leven en ziektepreventie komt steeds meer aan het licht en wordt (ook binnen zorgorganisaties) een steeds belangrijker thema. Niet alleen om de beste zorg te leveren voor cliënten, maar ook in het belang van medewerkers. Vanuit het thema gezondheid komt er steeds meer aandacht voor positieve gezondheid en de rol die ‘groen’ daarbij speelt: zowel de invloed van natuur op gezondheid (fysiek & mentaal) als van gezond en lokaal eten (uit eigen moestuin).

Combinatie duurzaamheid en gezondheid

De kerngedachte is dat we moeten werken aan een gezonder leefmilieu, aan gezond gedrag, waarbij zuinig zijn met energie slechts een onderdeel is. Gezondheid moet meer centraal staan i.p.v. energiebesparing. Als we bijvoorbeeld werken aan een duurzame zorg, aan duurzame voeding, aan een duurzaam verwerken van ons afval en aan een duurzame arbeidsmarkt, dan werk je aan de verduurzaming van de aarde vanuit een veel breder perspectief dan wanneer de aanvliegroute is: energiebesparing. Ook medewerkers en cliënten kunnen daar actief en geïnspireerd een rol in spelen.

Denk bijvoorbeeld aan steeds meer acties waarbij gezondheid en duurzaamheid elkaar raken, zoals het ‘tegelwippen‘ voor meer groen met als gevolg een verbeterde leefomgeving, een betere afvoer van regenwater en vermindering van hitte rondom gebouwen.

Nieuw besef

Ook dringt een nieuw besef door: verduurzaming is niet een project (als je er harder aan trekt, is het des te eerder klaar), maar het is een denkwijze, een leefwijze, een werkwijze. Het vraagt een cultuuromslag. Verduurzamen moet als het ware in onze genen gaan zitten. Deze verandering vraagt een bredere kijk op duurzaamheid dan tot nu toe. Het verdere hoe en wat van een dergelijke aanpak vraagt een nadere uitwerking, waar de VGN (samen met partners) mee aan de slag zal gaan.

 

Deze pagina is een onderdeel van: