Nieuws

Handreiking routekaarten voor zorgorganisaties gereed

15 juli 2019

De VGN heeft met de zorgbranches en met het Milieuplatform voor de zorg (MPZ) een handreiking gemaakt om individuele zorgorganisaties te ondersteunen bij het maken van hun eigen ‘routekaart duurzaamheid’. Onderdeel van de handreiking is een Excel-bestand, een instrument dat u kunt gebruiken om de effecten van uw duurzaamheidsbeleid inzichtelijk te maken. In dit artikel geven we uitleg over het gebruik.

Duurzaam

Energietransitie 

Met deze handreiking (zie de bijlage) wil de VGN u helpen om aan de slag te gaan (of door te gaan op de reeds ingeslagen weg) met de energietransitie. In mei informeerden we u over de sectorale routekaarten. Daarin gaven we al aan dat zorgorganisaties nu zelf aan de slag moeten (en willen) met concrete maatregelen voor verduurzaming (energiebesparing en later ook de circulariteit). Ook het Klimaatakkoord noemt die verplichting: alle maatschappelijke organisaties moeten eind 2020 kunnen laten zien hoe ze werken aan de energietransitie. In dat kader moet u ook de informatieplicht zien. Of u het nu vorm geeft in uw LTHP of in uw MJOP of in een nieuw Meerjarig Duurzaamheidsplan, maakt niet zoveel uit: het gaat om het inzichtelijk maken van de maatregelen, wat moet u daarvoor in welk jaar investeren en wat levert het aan besparing en overige winst op. Het uiteindelijke doel is: meewerken aan de maatschappelijke doelstelling van CO2-reductie, via halvering in 2030 naar volledige reductie in 2050. Het werken met deze handleiding en met het bijgeleverde Excel-bestand laat daarbij niet alleen de kosten, maar ook de besparingen in uw organisatie zien. De handleiding noemen we nu ‘versie 1.0’; nieuwe ontwikkelingen zullen we periodiek hierin verwerken en dan een nieuwe update beschikbaar stellen.

Voor veel zorgorganisaties zal het maken van zo’n individuele routekaart niet eenvoudig zijn. De bijgevoegde handreiking en het daarbij behorende instrument kan u op weg helpen. Ook ander instrumentarium kan helpen. De brancheorganisaties en het MPZ willen u ook verder ondersteunen bij het maken van zo’n routekaart voor uw organisatie (het mag op portfolio-niveau): in het najaar gaan we bijeenkomsten beleggen om uitleg te geven, maar ook breder: het gezamenlijke gesprek over verduurzaming, hoe werk je aan energiebesparing, wat kost het en wat levert het op, zoals besparingen op energiegebruik, circulariteit, schoon water en een gezonde leefomgeving; kortom: werken aan het behoud van de aarde. De bijeenkomsten organiseren we in het kader van een door de overheid nieuw op te richten kenniscentrum om de zorgsector te faciliteren. Na de zomervakanties zullen we u nader informeren.

Het Excel-instrument is gebaseerd op drie uitgangspunten:

  • De wettelijk erkende maatregelen op korte termijn doorvoeren;
  • Uw gebouwen verduurzamen met alle maatregelen die zichzelf binnen 10 jaar terugverdienen;
  • Nieuwbouwplannen en grote renovaties duurzaam aanpakken, volgens de nieuwste inzichten.

U kunt de tool (het Excel-bestand) kosteloos aanvragen via deze link. We hebben bewust gekozen voor deze wijze van verkrijgen van de tool. We hebben dan zicht op de vraag welke instellingen er gebruik van maken. Aan die organisaties kunnen we over een aantal maanden vragen om een kopie van het bestand aan te leveren, waarna we de uitkomsten geanonimiseerd kunnen aggregeren. Daarmee krijgen we een voorlopig beeld van de wijze waarop de sectoren vorderen ‘op weg naar 2030 en 2050’. In de loop der jaren kunnen we dergelijke aggregaties herhalen (van hopelijk steeds meer instellingen) en dat biedt ons extra mogelijkheden bij het monitoren van de ontwikkelingen binnen de sector in de energietransitie.

Downloads

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: