Nieuws

Een aanrader voor professionals die werken met mensen met emb

11 oktober 2012

Ik ben Marijn. Een aangrijpend boek dat de Wageningse Dineke van der Meer schreef als eerbetoon aan het leven en sterven van haar dochter met een ernstige meervoudige beperking. Daarnaast wil Dineke met dit boek de mensen die haar dochter verzorgd hebben in het zonnetje zetten. "Want het zou mooi zijn als professionals die werken met mensen met een ernstige meervoudige beperking meer aandacht en erkenning voor hun werk zouden krijgen", zegt ze.

Marijn is in 1982 geboren met een ernstige meervoudige beperking. De eerste vijf jaar van haar leven woonde ze thuis. Daarna ging Marijn naar 's Koonings Jaght, een woonvoorziening van Siza Dorp Groep voor mensen met een handicap. In december 2010 overleed Marijn, ze werd 28 jaar.

Hart onder de riem
Dineke van der Meer heeft het boek Ik ben Marijn in 2011 geschreven, na het overlijden van haar dochter. "Het was een manier om het verdriet over haar leven en dood te verwerken. Te schrijven over hoe banaal rouw in het alledaagse leven kan zijn, tegelijkertijd zoekend naar antwoorden op vragen omtrent de zin van het leven en de dood", aldus Dineke.

Daarnaast is het boekje bedoeld om het werk van de mensen uit de verzorging onder de aandacht te brengen, te vertellen over de gevoelige verhouding tussen ouders en familie enerzijds en de medewerksters van de woonvoorziening en de instelling anderzijds. "Op de achtergrond speelt steeds onze situatie een rol, want we wonen af en toe een tijd in het buitenland."

"Ik hoop dat mijn ervaringen een hart onder de riem betekenen voor ouders met een kindje dat zich anders ontwikkelt dan gewoon", vertelt Dineke in weekkrant De Veluwepost.

Veel reacties
'Ik ben Marijn' heeft tot veel reacties geleid. "Het boek is een aanrader voor ouders en professionals die werken met mensen met een ernstige meervoudige beperking", schreef de BOSK in haar septembernummer. Binnenkort volgt een interview in de Margriet.

Meer weten en het boek Ik ben Marijn bestellen? Ga naar www.ikbenmarijn.com.

Deze pagina is een onderdeel van: