Nieuws

Een voorspoedig 2015!

29 december 2014

De VGN wenst u een heel voorspoedig 2015.

De afgelopen jaren hebben bij u in het teken gestaan van '2015': het jaar van de grote veranderingen in het zorgstelsel. Al die tijd bent u bezig geweest om uw organisatie voor te bereiden op deze grote verandering. U moest veranderen, bedrijfsonderdelen tegen het licht houden en afspraken maken met - vaak honderden - gemeenten. U zat in een sneltrein, terwijl dikwijls niet duidelijk was waar u precies naartoe zou gaan en hoe het er precies ging uitzien.

Een enorme operatie voor u en voor uw medewerkers, waarbij u altijd liet zien waar we als sector voor staan: de best mogelijke zorg en ondersteuning voor de cliënt met een beperking. Bij alles wist u steeds: de cliënt moet zo min mogelijk last hebben van de verandering en het liefst moet hij er zelfs beter van worden.

Nu staan we aan de vooravond van de inwerkingtreding van alle grote wijzigingen. En dat is spannend. Het is onmogelijk dat dit alles zonder slag of stoot gaat, maar laten we er samen voor zorgen we knelpunten aanpakken, dat we de zorg nóg beter maken. Als VGN staan we ook in 2015 graag voor u klaar en doen we ons uiterste best om uw belangen te behartigen.

VGN-bestuur en bureaumedewerkers