Nieuws

Eerste ervaringsdeskundigen afgestudeerd

17 september 2012

Marvin en Marjan, cliënten van S&L Zorg, zijn glansrijk geslaagd voor hun opleiding Ervaringsdeskundige aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven. Een opleiding tot Ervaringsdeskundige is erop gericht om de eigen ervaring in de zorg om te zetten naar deskundigheid om zo anderen, die nu in een soortgelijke situatie leven, te ondersteunen. Denk hierbij aan een voormalig patiënt die, als ervaringsdeskundige, nu zelf andere patiënten kan bijstaan.

In januari 2012 startte een pilot van de opleiding tot ervaringsdeskundige voor mensen met een verstandelijke beperking. De opleiding wordt verzorgd door Fontys Hogescholen Sociale Studies in samenwerking met Tranzo van Tilburg University, zorginstellingen voor mensen met een verstandelijke beperking, MEE Noord-Brabant en CZ. Er is een belangrijke onderzoeksrol weggelegd voor de Universiteit van Tilburg.

Belangrijke ervaringen
Tijdens deze opleiding leren de deelnemers welke ervaringen voor hen belangrijk zijn. Hoe ze die ervaringen kunnen delen met andere studenten én hoe ze deze kunnen inzetten om anderen te helpen. Tijdens de opleiding wordt er gewerkt rondom thema's zoals zelfstandigheid, erbij horen, zorgplannen, regie verkrijgen, kwaliteit van de begeleiding en elkaar helpen. Algemeen directeur/bestuurder Marc Bindels van S&L Zorg is voorzitter van het consortium waarin de samenwerkende organisaties verenigd zijn. ”De belangrijkste uitgangspunten zijn: hoe krijg je meer regie over je eigen leven en hoe kun je anderen hierbij helpen”.

Toepassen in de praktijk
Marvin Kil en Marjan Rackwitsz hebben de opleiding tot ervaringsdeskundige gevolgd, hierin werden ze begeleid door twee cliëntbegeleiders van S&L Zorg. Nu gaan ze het geleerde toepassen in de praktijk. Zo hebben ze bijvoorbeeld al een rol gespeeld bij de sollicitatiegesprekken met leerlingen en nemen ze deel aan de bewonersadviesgroep.