Nieuws

Eerste gediplomeerden Associate-degree opleiding Sociaal werk in de Zorg

04 oktober 2017

In samenwerking met een aantal hogescholen, waaronder CHE en Windesheim, heeft de VGN in 2016 de tweejarige opleiding Sociaal Werk in de Zorg ontwikkeld. De eerste lichting studenten in Nederland van deze opleiding studeerde onlangs af bij Windesheim!

Veranderende zorg

Het werk van medewerkers in het sociaal domein is de laatste jaren complexer geworden. We willen dat mensen met een beperking zo volwaardig mogelijk participeren in de samenleving. Zorgprofessionals werken daardoor meer samen met anderen. Denk aan scholen, gemeenten, bedrijven, sportverenigingen en buurthuizen. Dat vraagt om nieuwe vaardigheden, zoals het vermogen om netwerken te bouwen. Bovendien zijn er vakinhoudelijke, technische en maatschappelijke ontwikkelingen. Er is meer bekend over welke methodieken werken en digitalisering biedt kansen voor mensen met een beperking, maar maakt participeren soms ook lastiger.

In gezamenlijkheid ontwikkeld

Om in te kunnen spelen op bovengenoemde ontwikkelingen, heeft de VGN samen met enkele hogescholen de Associate-degree (AD) opleiding ontwikkeld. De AD Sociaal werk in de Zorg is een tweejarige opleiding die tussen het mbo (niveau 4) en hbo-bachelor (niveau 6) in zit. Het merendeel van de medewerkers in de gehandicaptenzorg heeft een opleiding op mbo-4-niveau. De stap naar het hbo-bachelor is voor hen vaak groot, zeker in combinatie met werk en gezin. Met de AD Sociaal Werk in de Zorg is een mooie tussenstap gecreëerd.

Direct toepasbare kennis en vaardigheden

Tijdens de diploma-uitreiking bij Windesheim verwoordde Jan Wiggers (WGV Zorg en Welzijn) het als volgt: ‘Een AD-opleiding ontwerpen samen met het werkveld is een heel mooi resultaat. Dat de opleiding voorziet in de vraag in het werkveld bleek anderhalf jaar geleden toen het aantal studenten dat startte veel groter was dan verwacht. Feitelijk is de opleiding een gevolg van de nieuwe functie-inhoud uit de praktijk. Uitgangspunt daarbij was de vraag: Wat is er nodig in de praktijk? En: Hoe kan een opleiding hierbij aansluiten? Geen ballast in de opleiding, maar direct toepasbare kennis en vaardigheden.’

Dit beeld wordt bevestigd door de ervaringen van de studenten. Rosalie hervond het plezier in het studeren, omdat de toepassing in praktijk voorop staat. ‘De koppeling vanuit de theorie met de praktijk sluit super aan. De ene dag zit je op school en de volgende dag sta je op de werkvloer waar je de theorie kunt toepassen. We bespraken veel casussen vanuit de praktijk waarbij klasgenoten en docenten met je meedenken en tips geven.’

Toekomst

Volgens Jan Wiggers ligt de uitdaging van de opleiding nu in het up-to-date houden van het curriculum om een goede aansluiting te behouden op de ontwikkelingen in het continu bewegende werkveld. ‘Dus contact houden met de instellingen over de inhoud blijft belangrijk. Daarnaast is het belangrijk dat de opleiding voorziet in de behoefte aan persoonlijke leerpaden. Ideaal zou zijn als werkenden een leermenu op maat kunnen samenstellen. Die componenten zijn volgens mij al aanwezig met onder andere de modulaire opzet. Ik zie een mooie toekomst voor de opleiding als de regels verder naar de achtergrond verdwijnen en we nog meer hand in hand kunnen ontwikkelen en uitvoeren. De vraag naar goed gekwalificeerd personeel zal alleen maar groeien.’

Deze pagina is een onderdeel van: