Nieuws

Eerste Kamer akkoord met nieuw stelsel toezicht en kwaliteit in de bouw

15 mei 2019

De Eerste Kamer heeft op 14 mei 2019 ingestemd met een nieuw stelsel voor toezicht op de kwaliteit in de bouw. De nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen zorgt voor meer duidelijkheid in de aansprakelijkheid en voor verbetering in de bouwkwaliteit en het toezicht. De herziening maakt de relatie tussen opdrachtgever, bouwconsument en bouwende partijen evenwichtiger, wat de kwaliteit ten goede zal komen.

Afbeelding van mensen die in de bouw werken

Van de site van Aedes nemen we over: het nieuwe stelsel treedt stapsgewijs in werking en geldt vanaf 1 januari 2021 eerst voor bouwwerken in de laagste risicoklasse. Dit zijn bijvoorbeeld eengezinswoningen en eenvoudige bedrijfspanden. Dit geeft alle betrokken partijen de kans ervaring op te doen met de nieuwe werkwijze van toezicht in de bouw. De meeste partijen, inclusief gemeenten, hebben hun bedrijfsvoering al ingericht op het werken volgens de nieuwe methode. Met de extra garanties en proefprojecten die nu tot invoering van de wet in 2021 lopen, kan de werking van het nieuwe stelsel nog verder verbeteren. Daarmee zijn alle partijen bij de invoering klaar voor de nieuwe wet. 

Een brede coalitie, waaronder Aedes, de VGN en andere partijen in de zorg, hebben eerder in een gezamenlijke brief de Eerste Kamer gevraagd het wetsvoorstel te steunen. Zie hiervoor ons eerdere artikel op 25 april.

Ook minister Ollongren van BZK is tevreden: 'Het is een belangrijk moment omdat na jaren debat er nu brede parlementaire steun is voor een nieuw stelsel. Daarmee krijgen consumenten het bouwwerk waar ze recht op hebben en kunnen veiligheidsincidenten beter worden voorkomen.'

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: