Nieuws

Nieuwe wet biedt betere kwaliteit en beter bouwtoezicht

25 april 2019

Het Wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen zorgt voor meer duidelijkheid in de aansprakelijkheid en verbetering in de bouwkwaliteit en in het toezicht op de bouw. In een brief aan de Eerste Kamer hebben dertien organisaties (waaronder de VGN) steun uitgesproken voor dit wetsvoorstel. De Eerste Kamer heeft op 23 april met minister Ollongren gesproken en op 14 mei wordt over het wetsvoorstel gestemd.

Afbeelding van mensen die in de bouw werken

Door de toenemende complexiteit in de bouw is herziening van het huidige stelsel van kwaliteitsborging noodzakelijk. De wetswijziging maakt de relatie tussen de opdrachtgever (en dat kan dus ook een zorgorganisatie zijn), de bouwconsument en de bouwende partijen evenwichtiger, wat de kwaliteit ten goede zal komen. De opdrachtgevers worden door deze wet beter beschermd en het daagt aannemers uit om betere kwaliteit te leveren. Een knelpunt is namelijk vaak: wie is verantwoordelijk voor verborgen gebreken die pas na oplevering aan het licht komen.

Een brede coalitie, waaronder de VGN en Aedes hebben in een gezamenlijke brief de Eerste Kamer gevraagd het wetsvoorstel te steunen. Als de wet niet verandert, blijven aansprakelijkheid en toezicht niet goed geregeld. Het wetsvoorstel is in februari 2017 reeds met brede steun door de Tweede Kamer aangenomen. Op 14 mei stemt de Eerste Kamer.

De gezamenlijke brief voegen we als bijlage toe.

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: