Nieuws

Eerste Kamer neemt wetsvoorstel Wet toetreding zorgaanbieders aan

Leestijd: 1 minuten
20 juli 2020

Onlangs heeft de Eerste Kamer de wetsvoorstellen Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) en de Aanpassingswet Wtza aangenomen. De Wtza en de Aanpassingswet Wtza zullen naar verwachting op 1 juli 2021 in werking treden. De Wtza introduceert een meldplicht voor zorgaanbieders die zorg verlenen op grond van de Wkkgz en jeugdhulp op grond van de Jeugdwet. Daarnaast vervangt de Wtza de toelatingsbepalingen op grond van de huidige Wtzi.

eerste kamer met rood tapijt

Meer informatie over de Wtza vindt u hier. Op een later moment zullen wij u nader informeren over de Wtza. 

In de bijlage vindt u de wetteksten. 

Foto van Lilly van Wijnbergen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Lilly Wijnbergen