Nieuws

Eerste Kamer stemt in met Participatiewet

01 juli 2014

Op 1 juli 2014 heeft de Eerste Kamer de Participatiewet en de Wet maatregelen werk en bijstand met ruime meerderheid aangenomen. Ondanks eerdere kritische vragen stemden de PvdA, VVD, D66, SGP, CU en CDA voor dit wetsvoorstel. Beide wetten worden op 1 januari 2015 van kracht.

De vier moties die tijdens het kamerdebat van dinsdag 24 juni zijn ingediend, werden verworpen. De toezeggingen van staatssecretaris Jetta Klijnsma (PvdA) om de gevolgen van de invoering van de kostdelersnorm (de ‘mantelzorgboete’) nader te onderzoeken maar in ieder geval met een jaar uit te stellen, was voor een meerderheid van de senaat voldoende.

 

Korting 5 procent

Doordat geen enkele motie een meerderheid haalde, wordt de Participatiewet ongewijzigd ingevoerd. Mensen met een Wajong-uitkering behouden hun uitkering. Indien zij beschikken over werkvermogen ondersteunt het UWV hen om werk te vinden. Wel wordt hun uitkering, met ingang van 1 januari 2018, met 5 procent verlaagd.

 

Deadline aanvraag Wajong

Jongeren kunnen nog tot uiterlijk 1 september 2014 een Wajong-uitkering aanvragen bij het UWV.  Het UWV heeft dan voldoende tijd om deze aanvraag voor 1 januari 2015 af te handelen. Een Wajong-uitkering mag 6 maanden voor de beoogde ingangsdatum worden aangevraagd.

Vanaf 2015 kunnen jongeren een beroep doen op de Participatiewet. Hiervoor moeten zij een aanvraag bij hun eigen gemeente indienen. Alleen als de jongere met beperkingen duurzaam niet over arbeidsvermogen beschikt kan hij/zij na 2015 nog een beroep doen op de Wajong. Hiervoor kan tegen die tijd een keuring worden aangevraagd bij het UWV.

 

Dianne van der Veen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen