Nieuws

Jonggehandicapten behouden Wajong-uitkering

03 februari 2014

Staatssecretaris Jetta Klijnsma (SZW) heeft maandag afspraken gemaakt met D66, ChristenUnie, SGP en de coalitiepartners VVD en PvdA over aanpassingen in de Wet Werk en Bijstand (WWB) en de Participatiewet. Zo is afgesproken dat Wajongers weliswaar worden herkeurd en 5 procent van hun uitkering moeten inleveren, maar niet in de bijstand belanden. De Wajonguitkering wordt na herkeuring verlaagd van 75 procent naar 70 procent van het minimuminkomen.

Voordeel van de Wajong is dat de kostendelersnorm en de vermogenstoets hierin niet gelden. In de oorspronkelijke plannen dreigden Wajongers in de bijstand eerst hun vermogen te moeten 'opeten'. Hiermee wordt een aantal knelpunten opgelost waarvoor de VGN eerder aandacht heeft gevraagd bij de Tweede Kamer.

Andere relevante aanpassingen zijn:

  • Mensen die duurzaam geen arbeidsvermogen hebben, blijven in de ‘oude’ Wajong en behouden hun uitkering van 75% van het Wettelijke minimumloon (WML).
  • Gemeenten krijgen meer beleidsvrijheid om maatwerk te leveren in de WWB. Zo kunnen gemeenten in hun beleid rond de sollicitatieplicht, de tegenprestatie en de verhuisplicht rekening houden met een mogelijke ondersteuning vanuit de Wmo voor het behoud van het sociale netwerk rond de cliënt.
  • Ook gaat het quotum arbeidsgehandicapten omhoog. In 2017 moeten dat er vijfduizend meer zijn dan was afgesproken. In totaal hebben de werkgevers daarom de verplichting te zorgen voor 23.000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking in 2017.
  • Positief is dat nu ook Wajongers met een verdiencapaciteit van meer dan 100% van het minimumloon meetellen voor de quotumregeling. Hiermee krijgen mensen met bijvoorbeeld een zintuiglijke beperking met een goede opleiding, een eerlijke kans op een baan. Dit is een punt waar de VGN aandacht voor heeft gevraagd.

De aanpassingen stellen wel eisen aan de omvang van de re-integratie activiteiten die gemeenten beschikbaar stellen om burgers met beperkingen naar betaald werk te begeleiden. De VGN vindt dat hierbij ook specifieke aandacht moet worden besteed aan burgers met een verdiencapaciteit van 20 tot 50% van het WML.

Komende woensdag en donderdag debatteert de Tweede Kamer over de bijstandswet en naar verwachting kort daarna over de Participatiewet.

In de bijlage vindt u de brief van de staatssecretaris aan de Tweede Kamer 

Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen

Deze pagina is een onderdeel van: