Nieuws

Gezamenlijke brief voor vragenronde Participatiewet in Kamer

22 januari 2014

In aanvulling op de hoorzitting over het wetsvoorstel Participatiewet hebben de VGN, Ieder(in), GGZ Nederland en LPGGZ gezamenlijk een brief naar de Kamer gestuurd waarin ze hun zorgen uiten. Tijdens de hoorzitting op 13 januari gaven cliëntvertegenwoordigers, vakbonden en gemeenten al aan dat de uitvoering van het huidige wetsvoorstel forse riscio’s met zich mee brengt.  De brief van de gezamenlijke partijen dient als inbreng voor de Kamerleden die 21 januari hun vragen konden aanleveren bij de staatssecretaris.

De  partijen schetsen zes randvoorwaarden die cruciaal zijn om de Participatiewet te laten slagen:

  • Een afzonderlijk transitieprogramma voor de Participatiewet om een zorgvuldige  overgang en transitie voor Wajongers te bewerkstelligen (daarin een  overgangsregeling voor Wajongers die na de herkeuring over voldoende verdiencapaciteit beschikken en in de bijstand komen (‘zachte landing’).
  • Een vangnetconstructie voor Wajongers die tussen wal en schip dreigen te vallen (cliëntondersteuning en individuele (maatwerk)trajecten).
  • Een realistische (her)beoordeling voor Wajongers. Het UWV zou zich bij de herkeuring moeten richten op mensen met een reële kans op betaald werk.    
  • Garantiebanen moeten toegankelijk zijn voor alle groepen arbeidsgehandicapten.   
  • Het  ontzorgen en ondersteunen van werkgevers bij het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking.
  • Een integrale benadering van het sociale domein door gemeenten (samenhang tussen de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet).
          

Daarnaast bevat de brief het verzoek aan de Kamerleden om een aantal vragen (zie bijlage) voor te leggen aan de staatssecretaris van SZW. Na afronding van deze vragenronde zal het wetsvoorstel in een Algemeen Overleg in de Tweede Kamer worden besproken.

U vindt de brief en de vragen in bijlagen.

 

Dianne van der Veen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen

Deze pagina is een onderdeel van: