Nieuws

Ambities Participatiewet te rooskleurig

14 januari 2014

Er zijn veel bezwaren tegen de Participatiewet, dat bleek maandag 13 januari tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer van de commissie voor SZW over het wetsvoorstel. Vooral de wijze waarop de herkeuring van Wajongers wordt uitgevoerd, de onduidelijkheid over de ‘zachte landing’ (overgangsregeling van Wajong naar bijstand) van Wajongers en het gebrek aan financiële middelen stonden in de betogen centraal.

De geraadpleegde partijen gaven aan grote twijfels te hebben of de ambities van de Participatiewet in de praktijk kunnen worden waargemaakt. Opvallend was dat deze punten vanuit verschillende invalshoeken naar voren zijn gebracht.

Koppel banen aan herkeuring

Tijdens de hoorzitting pleitte de FNV ervoor om het tempo van de herkeuring van Wajongers te koppelen aan de beschikbaarheid van echte banen. FNV-voorzitter Ton Heerts gaf aan dat dit ook de oorspronkelijke bedoeling van het Sociaal Akkoord was. Nu zit daar een groot gat tussen. Zo moeten eind 2017 alle Wajongers aan de gemeenten zijn overgedragen, terwijl er de werkgevers twaalf jaar de tijd krijgen om de benodigde banen te vinden.Als Wajongers rechtstreeks moeten concurreren met gezonde mensen op de arbeidsmarkt, dan kunnen ze het wel vergeten, zo stelt de bond. Dat was ook de lezing van de Wajongers zelf.

Begeleiding vanuit gemeenten

De VNG was ook kritisch en gaf aan dat gemeenten straks vanwege het beperkte budget in de Participatiewet niet iedereen naar werk kunnen begeleiden. ‘We zijn het hier fundamenteel over oneens met het kabinet’, zei VNG-onderhandelaar Jan Hamming. Gemeenteraden moeten straks scherpe keuzen moeten maken. Tegelijkertijd werd de twijfel geuit of de werkgevers wel voldoende worden ontzorgd, wat essentieel is om voldoende nieuwe banen te genereren. Gemeenten moeten ook de kans krijgen om mensen met een beperking een goede begeleiding te geven. Daar vragen werkgevers ook om, zei Hamming, omdat zij niet altijd zelf in staat zijn voor die begeleiding te zorgen.

Eerder bleek uit een analyse van onderzoeksbureau Regioplan al dat de arbeidskansen van veel arbeidsgehandicapten met de nieuwe wet juist verslechteren. De VGN pleit daarom ook samen met Ieder(in), de LCR en het Landelijk Platform GGZ dat baangaranties moeten worden opengesteld voor alle arbeidsgehandicapten en goede ondersteuning oor alle betrokken groepen worden gegarandeerd.

Deze hoorzitting is de eerste stap in de behandeling van het wetsvoorstel Participatiewet in de Tweede Kamer. 

Deelnemers aan de hoorzitting waren o.a. Wajongers en overige cliënten(organisaties), gemeenten/wethouders, SW-organisaties en vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers.

Dianne van der Veen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen

Deze pagina is een onderdeel van: