Nieuws

PvdA wil Wajongers ontzien na herkeuring

10 oktober 2013

Voor Wajongers die na de herkeuring weer helemaal of gedeeltelijk aan het werk moeten, moet er een overgangsregeling komen. Dit heeft John Kersten van de PvdA voorafgaand aan het Kamerdebat over jonggehandicapten gezegd in een interview met Nu.nl. Ook vindt hij dat er goed gekeken moet worden of een intensieve keuring van Wajongers echt nodig is.

De PvdA pleit hiervoor vanmiddag tijdens een debat van de vaste commissie van SZW met staatssecretaris Jetta Klijnsma over de jonggehandicapten, als onderdeel van de Participatiewet. Deze wet maakt gemeentes verantwoordelijk voor de regelingen voor jonggehandicapten. Verder heeft  de SP gezegd de staatssecretaris te optimistisch te vinden over de baankansen van Wajongers op de arbeidsmarkt. De SP vraagt zich af of de beoogde bezuiniging van 1,1 miljard daardoor wel realistisch is. 
De VGN is blij dat de politiek aandacht heeft voor deze punten. Om de invoering van de Participatiewet te doen slagen ook voor deze kwetsbare jongeren, zijn goede randvoorwaarden nodig.

Overgangsmaatregel
In het sociaal akkoord is afgesproken dat jongeren die nu een arbeidsongeschiktheidsuitkering (Wajong) krijgen, worden herkeurd. Ook na herkeuring blijven veel Wajongeren duurzaam arbeidsongeschikt en worden ze direct geconfronteerd met een participatie-uitkering op bijstandsniveau. Om dit te voorkomen wil John Kerstens dat staatssecretaris Jetta Klijnsma voor een ‘zachte landing’ zorgt door een overgangsregeling in te stellen.
John Kersten denkt daarbij bijvoorbeeld aan het tijdelijk opschorten van uitkeringsbeperkende maatregelen, hier valt ook de kostendelersnorm onder. De VGN is blij dat de PvdA hiervoor pleit, dit punt heeft de  VGN de afgelopen maanden in haar lobby naar voren gebracht. Een vertrouwde en veilige woonomgeving is voor mensen met een verstandelijke beperking essentieel om te kunnen participeren in de samenleving. In de Participatiewet krijgen zij te maken met de kostendelersnorm. Dit houdt in dat als zij gebruikmaken van een (zorg)woning met familie of andere zorgvragers hun inkomen fors achteruit gaat. Als zij daardoor de gezamenlijke woning moeten verlaten, is het vraag of zij hun baan of vrijwilligerswerk kunnen volhouden. De kans dat deze kwetsbare burgers tussen wal en schip dreigen te vallen is dan zeer groot. Dit kan worden voorkomen als de kostendelersnorm niet geldt voor mensen met beperkingen die na de herkeuring hun Wajong-uitkering verliezen en dit expliciet op te nemen in de voorgenomen compensatieregeling van 100 miljoen euro.

Is herkeuring echt nodig?
Verder roept Kerstens op om de onrust onder de Wajongers te beperken door goed te bekijken waar een intensieve keuring echt nodig is.  Veel jonggehandicapten blijven na de herkeuring volledig en duurzaam arbeidsongeschikt.
De VGN vindt dat het UWV zich bij de herkeuring van alle Wajongers moet richten op mensen met een reële kans op betaald werk. Voor mensen die in een instelling verblijven of na 2015 in aanmerking komen voor de kern-AWBZ is dit in de regel niet mogelijk. Aangezien de kern-AWBZ het karakter heeft van een voorliggende voorziening kan de herkeuring van deze groep vervallen. Herkeuring veroorzaakt extra overbodige administratieve lasten, terwijl de uitkomst van de keuring voorspelbaar is. Via de onafhankelijke zorgindicatie van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) kan deze groep mensen eenduidig worden geïdentificeerd.

Veranker de Participatiewet goed in het sociaal domein
De VGN wil het het belang van een integrale benadering van de Participatiewet in het gehele sociale domein nogmaals benadrukken.  Wij zijn van mening dat de Participatiewet voor mensen met beperkingen alleen kans van slagen heeft als er goede verbindingen worden gelegd tussen verschillende stelselwijzigingen binnen het sociale domein. Op deze manier kan de hulpvraag van een burger met een beperking in de Participatiewet een hulpbron worden in de Wmo. Kwetsbare burgers kunnen dan andere burgers ondersteunen en tegelijkertijd hun eigen competenties, zelfstandigheid en werkvermogen vergroten.

U kunt het debat hier live bekijken.

Bronvermelding:
www.nu.nl
www.detelegraaf.nl

Dianne van der Veen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen

Deze pagina is een onderdeel van: