Nieuws

Eerste kamer stemt in met vereenvoudiging Wajong

28 mei 2020

De Wajong was in de afgelopen jaren een gewikkelde wet geworden waarin de regels verschillend uit konden pakken voor mensen met een beperking in een soortgelijke situatie. Daarom heeft het ministerie van SZW een wetsvoorstel ingediend met als uitgangspunt dat werken altijd moet lonen. De Tweede Kamer had al met dit voorstel ingestemd. Nu is ook de Eerste Kamer akkoord gegaan met dit wetsvoorstel. Door het aanpassen van die regels wordt het makkelijker om sneller meer geld over te houden als je gaat werken. Ook kun je altijd terugvallen op je Wajong-uitkering als je je werk verliest. Als je een opleiding volgt mag je van september 2020 de volledige uitkering houden. Dat is nu niet geval. De andere nieuwe regels gaan per 2021 in.

Markant_werken

Inkomen

Elke Wajonger  met een baan heeft met de nieuwe regels altijd minimaal hetzelfde inkomen als iemand die zonder Wajong met hetzelfde functieloon en uren werkt. UWV gaat daarnaast voor alle werkende Wajongers de nieuwe regels met de oude regels vergelijken. Als je uitkering op basis van de nieuwe regels lager uit zou komen dan de oude uitkering, krijg je een garantiebedrag dat het verschil tussen de oude en nieuwe situatie compenseert als je aan het werk bent.

Opleiding

De Eerste Kamer heeft gevraagd de studiemaatregelen naar voren te halen, namelijk al met ingang van het komende studiejaar, september 2020. Hierdoor ontvangen Wajongers die al studeren een volledige uitkering en worden Wajongers die van plan zijn te gaan studeren niet gekort. Daarnaast kunnen jonggehandicapten zonder arbeidsvermogen al tijdens hun studie in aanmerking komen voor een Wajong uitkering als zij aan de voorwaarden voldoen. Oorspronkelijk zouden deze maatregelen pas op 1 januari 2021 ingaan.

Voortgezette werkregeling en garantiebedrag

In het nieuwe wetsvoorstel is op verzoek van de Eerste Kamer ook een uitzondering gemaakt voor een specifieke groep Wajongers. Deze mensen hebben vanaf 2015 onafgebroken gewerkt en zit dicht op instroom in de voortgezette werkregeling, wat een aanvulling tot 100% WML zou betekenen. Door de nieuwe regels zouden ze hier niet meer voor in aanmerking komen. Daarom is nu besloten dat deze groep een garantiebedrag ontvangt op basis van de voortgezette werkregeling. Het gaat naar schatting hierbij om zo’n 1300 Wajongers

Monitoring

Door de huidige coronacrisis neemt het aantal mensen zonder werkt. Ook de kans dat mensen met een beperking hun werk kunnen verliezen is groter geworden. En mogelijk wordt het ook moeilijker om een nieuwe baan te vinden. Daarom heeft de Staatsecretaris Tamara van Ark toegezegd dat de arbeidsmarktpositie van Wajongers gaat monitoren om tijdig extra maatregelen te kunnen nemen.

Deze pagina is een onderdeel van: