Nieuws

Einde subsidieregeling InZicht

05 juli 2023

Van september 2019 tot en met eind juni 2023 steunde de VGN samen met ActiZ en Zorgthuisnl de regeling InZicht. Deze stopt nu. De regeling had als doel de elektronische gegevensuitwisseling in de langdurige zorg te versnellen en richtte zich op cross-sectorale uitwisseling tussen zorgprofessionals via de eOverdracht en uitwisseling tussen zorgprofessionals en cliënten via PGO’s. Belangrijkste conclusie is dat de beweging op gang is gebracht, maar dat we er nog niet zijn. Het werken aan de digitale transitie gaat dus ook na afloop van de regeling gewoon door voor zorgorganisaties. De VGN blijft daarbij ondersteunen.

Logo InZicht vierkant

De afgelopen jaren informeerden de drie branches hun leden over het belang van gegevens ontsluiten naar een PGO en de komst van eOverdracht (eOverdracht is een van de vijf geprioriteerde gegevensuitwisselingen van de Wegiz). Vanuit Vanuit de VGN zijn blogs en podcasts opgeleverd die op onze site terug te vinden zijn, daarnaast hebben We organiseerden webinars en bijeenkomsten om leden goed te informeren, schreven blogs en nieuwsbrieven en maakten de podcastserie InZicht. Maar liefst 120 leden van VGN, ActiZ en Zorgthuisnl namen uiteindelijk deel aan de stimuleringsregeling InZicht en werden daarmee de pioniers van Nederland. Zij deden waardevolle kennis en ervaring op met gestructureerde, elektronische gegevensuitwisseling.

Resultaten InZicht

Wat betreft PGO behaalde 98% van de deelnemers de doelstelling om technisch te kunnen uitwisselen. Zodra er voldoende meerwaarde is voor cliënten, zijn zij klaar om hun informatie te kunnen delen met de PGO’s van hun cliënten. Voor de eOverdracht is het helaas niet gelukt om binnen de looptijd van de regeling uitwisseling tot stand te brengen. Een aantal samenwerkingsverbanden gaat door om alsnog dit doel te bereiken. Het recent opgerichte Bureau eOverdracht gaat hen hierbij helpen. Wil je meer weten over eOverdracht? Kijk dan op de website samenwerkenaaneoverdracht.nl of op de pagina digitaal onbeperkt op de VGN-website.

Digitale transitie gaat door

De regeling eindigde afgelopen 30 juni, maar de opgave voor de zorg blijft. VGN, ActiZ en Zorgthuisnl blijven de ontwikkelingen op het vlak van elektronische gegevensuitwisseling en digitalisering actief volgen om je te kunnen informeren. Heb je vragen of opmerkingen over eOverdracht, PGO, KIK-V, de Wegiz, of de digitale transitie in het algemeen, neem dan contact op met Stefan Clement (Beleidsadviseur informatisering) via sclement@vgn.nl.

Stefan Clement portretfoto
Wil je meer weten?
Neem contact op met Stefan Clement

Deze pagina is een onderdeel van: