Nieuws

Eindrapport "Kwaliteitscriteria voor vrijheidsbeperking in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking"

06 juli 2006

26 juni jl. is het eindrapport openbaar gemaakt. Dit rapport is het resultaat van het project dat 2 jaar geleden was gestart op initiatief van de Universiteit van Maastricht, een vijftal organisaties voor mensen met een verstandelijke beperking en de VGN.

Met het project werd beoogd meer duidelijkheid te verschaffen over de verantwoordelijkheid van clientbegeleiders en andere hulpverleners en tevens hun handelen meer transparant te maken. De gedachte is dat kwaliteitscriteria hierbij goed zouden kunnen helpen. In het rapport zijn vijf kwaliteitscriteria ontwikkeld, te weten: deskundigheid, communicatie, nadenken over doelen, beoogde effecten en middelen, zorg als proces en randvoorwaarden. De criteria hangen nauw met elkaar samen. Tegelijkertijd moeten ze ook praktisch toepasbaar zijn. Ze zijn bedoeld als aanvulling op de regelingen die er nu zijn: de criteria gaan niet over wanneer mag het wel of niet, maar over zorgvuldig en verantwoord omgaan met vrijheidsbeperkingen.

Marijke Delwig
Wil je meer weten?
Neem contact op met Marijke Delwig